Фінансова звітність філії

28.10.2019, 03:21

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

Окрему фінзвітність філії складають, лише перебуваючи на окремому балансі. А ось ті філії, що не на окремому балансі (безбалансові), її, відповідно, не складають.
Тож, акцентуймо увагу на тонкощах формування фінзвітності філією

«Відокремлений» облік філії

Підприємство, що має філію, може виділяти її на окремий баланс. Відповідно — філія зобов’язана вести бухгалтерський облік, а показники її діяльності входять до фінансової звітності підприємства (ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік).

Певна річ, про прийняте рішення щодо виділення філії на окремий баланс роблять запис і в Наказі про облікову політику (п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635далі — Методрекомендації № 635). Таку інформацію наводять і в Положенні про філію.

Аби можна було «з’єднати» обліки головного підприємство та філії для складання фінзвітності головним підприємством (яка включатиме у т.ч. результати філії), треба, щоб засади облікової політики в них збігалися. Тобто обрану підприємством облікову політику мають застосовувати всі філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи незалежно від їх місцезнаходження (п. 1.4 Методрекомендацій № 635).

Початок — у первинних документах

Первинні документи, складені філією чи на філію (тобто які стосуються операцій філії), уносять до окремих регістрів бухгалтерського обліку (відкритих саме для філії/відокремленого підрозділу) (п. 7 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Відображення на рахунках бухобліку

Філія, виділена на окремий баланс, веде «окремий» облік. Специфіка полягає в тому, що переважна частина операцій — внутрішньогосподарські (тобто між головним підприємством та філією). Зокрема, отримання активів (основних засобів, готової продукції, товарів тощо) філією, яка виділена на окремий баланс, вона відображає за кредитом субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» (Дт 101120 тощо Кт 683), а ось передання активів головному підприємству — за дебетом субрахунку 683 (Дт 683 Кт 20281036 тощо).

Про бухгалтерський облік філії, яка перебуває на відокремленому балансі, читайте у статті «Операції між головним підприємством і філією: бухгалтерський облік».Окрема фінзвітність

За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складають окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності філії (п. 7 р. ІІ НП(С)БО 1). Визначення окремого балансу та порядку його складання нормативні документи не містять. Проте ми розуміємо, що йдеться про окремий звіт філії про її фінансовий стан, який відображає на певну дату її активи, зобов’язання та власний капітал. Перебування на окремому балансі свідчить, що відокремлено від головного підприємства (хоча будучи частиною єдиної юрособи), філія відображає власні результати. Своєю чергою, операції з головним підприємством фіксує як внутрішньогосподарські розрахунки.

Тим часом показники окремого балансу й відповідних форм фінзвітності філії включаються до балансу та відповідних форм фінансової звітності головного підприємства.

Важливо: філія складає фінансову звітність за тими самими формами, що й головне підприємство. Відображає лише свої операції у фінзвітності. Правила складання такої фінзвітності подібні до звичайної. Особливість — у фінзвітності філії кінцеве сальдо рахунка внутрішньогосподарських розрахунків відображають в окремому балансі — у додатковій статті 1145 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків», наводять дебіторку за такими розрахунками, а в додатковій статті 1645 «Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» — кредиторку.

Водночас додамо, що у своїй фінзвітності головне підприємство, показуючи результати загалом, у т.ч. філій, не відображає внутрішньогосподарських розрахунків (взаємні зобов’язання в рівній сумі не наводять) (п. 7 р. ІІ НП(С)БО 1).

Щодо звітного періоду філії, він зазвичай такий самий, як у головного підприємства. Якщо звітний період відрізняється, це необхідно прописати в Наказі про облікову політику (скажімо, якщо відокремлений баланс філії головне підприємство воліє бачити щомісяця). Та типово звітні періоди збігаються.

Користувачами окремої звітності філії є насамперед головне підприємство, управлінський персонал, трудовий колектив. Прямих вимог до філії, яка не є окремою юрособою, направляти окрему фінзвітність в органи статистики та податкову не встановлено.

Софія ГРИНЕВИЧ,

експерт з оподаткування й обліку

Liga:REPORT – інноваційний та безпечний онлайн-сервіс для бухгалтерів. Ось лише декілька причин, чому нас обирають професіонали:

  • безпека: не потребує додаткових завантажень ПЗ та оновлень;
  • мобільність: доступ до сервісу із будь-якого комп’ютера з виходом в мережу Інтернет;
  • упевненість: Liga:REPORT інтегрована з найповнішою структурованою базою нормативно-правових актів України компанії ЛІГА:ЗАКОН, яка вже 26 років здійснює повноцінну правову підтримку бізнесу, влади та суспільства. Це дає змогу бухгалтерам безпосередньо в сервісі бачити потрібну інформацію.

Підказки і роз’яснення ситуацій, обмін документами з контрагентами, звірка з ЄРПН, інтеграція довідника контрагентів з ЄДР, доступ до актуальних вебінарів – ці та інші функції забезпечують комплексну підтримку бухгалтера у будь-яких ситуаціях.

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі