Вебінар: Інвентаризація крок за кроком. Відповіді на запитання

08.11.2019, 12:53

Актуальні питання

щодо проведення інвентаризації

(відповіді на питання з вебінару від 01.11.2019 р.)

Захворіла матеріально відповідальна особа, як підприємству бути з запланованою інвентаризацією? Чи можливо проводити інвентаризацію без цієї особи?

ВІДПОВІДЬ: Проведення інвентаризації при тимчасовій відсутності матеріально відповідальної особи неможливе. Це слідує з двох базових правил, встановлених у Положенні № 879 для інвентаризації:

– інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної особи (п. 1 р. ІІ);

– інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та матеріально відповідальними особами (п. 18 р. І).

З цього слідує, що у разі, коли не йдеться про звільнення матеріально відповідальної особи чи її заміну іншою особою на час відпустки, а ця матеріально відповідальна особа лише відсутня з оформленням листка непрацездатності, то інвентаризацію не варто проводити.

Так, заплановану інвентаризацію радимо перенести наказом керівника на більш пізній строк (з урахуванням вимог щодо строків, встановлених у п. 8 р. І Положення № 879).

А якщо інвентаризація вже почалася, то варто орієнтуватися на п. 8 р. ІІ Положення № 879: якщо інвентаризація активів у приміщенні, де вони зберігаються, не закінчена протягом одного дня, вона має бути закінчена протягом наступних днів. Після того, як інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) залишила це приміщення, голова комісії опечатує його пломбіратором. Під час перерви в роботі комісії інвентаризаційні описи повинні зберігатися у закритому приміщенні, де проводиться інвентаризація.


Чи проводити інвентаризацію нерухомості, яка взята підприємством в оперативну оренду?

ВІДПОВІДЬ: Так, необхідно проводити інвентаризацію таких орендованих активів.

Згідно з п. 6 р. І Положення № 879 інвентаризації підлягають, серед іншого, активи, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні – зокрема й об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів.

На практиці зазвичай орендарі складають окремі інвентаризаційні описи щодо майна, взятого в найм в окремих орендодавців. Потім бухгалтер (бухгалтерська служба) орендаря складає звіряльні відомості – тут відображають розбіжності між даними бухобліку орендаря і даними інвентаризаційних описів. Після цього по одному примірнику опису та звіряльної відомості за орендованими об’єктами слід надіслати орендодавцеві.


Що робити з активом, якщо він вже не має економічної вигоди, морально застарілий?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з п. 5 р. І Положення № 879 під час інвентаризації активів і зобов’язань забезпечується, зокрема, виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих.

Своєю чергою, норма пп. 1.8 п. 1 р. ІІІ Положення № 879 передбачає: на основні засоби, які не придатні до експлуатації і не підлягають відновленню, складається окремий інвентаризаційний опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що довели до стану непридатності ці об’єкти.

Списання таких об’єктів проводиться у порядку, встановленому законодавством. Скажімо, такий механізм стосовно об’єктів державної власності визначає Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314. Згідно з п. 4 цього Порядку списанню підлягає майно, не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання та відновлення якого  є економічно недоцільним (у тому числі у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням).

У бухгалтерському обліку списання об’єкта основних засобів регулює П(С)БО 7 «Основні засоби». Детально про це читайте в матеріалі «Ліквідація основних засобів: документальне оформлення й облік» газети «Інтерактивна бухгалтерія».


Підприємству необхідно час від часу проводити інвентаризації певних товарів за місцями продажу чи зберігання. Чи потрібно на кожну таку інвентаризацію видавати окремий наказ або можна видати один загальний наказ?

ВІДПОВІДЬ: Обсяги, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім визначеної у Положенні № 879 як обов’язкова, визначаються власником або керівником підприємства. Зокрема, об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації у звітному році затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства.

Тому не буде порушенням визначення керівником підприємства періодичності чи дат проведення інвентаризації, місць проведення інвентаризації певних груп оборотних активів протягом року в одному наказі (розпорядженні) на поточний календарний рік.

У разі потреби внесення протягом року змін до графіку інвентаризацій слід видати наказ про внесення змін до первісного наказу.

Автор — Алла КОРОЛЬ,

експерт з обліку та оподаткування

Онлайн-сервіс Liga:REPORT – це сучасний,  швидкий та простий інструмент для подання звітності до усіх держорганів.

Підприємці обирають Liga:REPORT тому що:

  • легко складати та подавати звіти до ДФС, ПФУ та Статистики навіть для неспеціалістів
  • доступ онлайн звідусіль
  • чат-підтримка
  • усі необхідні звіти в обраному
  • однакова ціна для ФОП-платників і неплатників ПДВ
  • миттєва онлайн-оплата

 

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі