Договір публічної оферти на тестування Liga:REPORT

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА:ЗАКОН» в особі директора Шестакова Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту (далі іменується – ЛІЦЕНЗІАР), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ на тестовій основі невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT (надалі – Договір).
 • Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.
 • Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею АБОНЕНТУ на тестовій основі невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми REPORT через інформаційно-правову та комунікаційну Платформу LIGA:ZAKON.
 • З метою отримання на тестовій основі невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT АБОНЕНТУ необхідно:зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: https://ligazakon.net/.

З метою здійснення електронного документообігу з контролюючими органами, в тому числі подання звітності, реєстрації податкових накладних у ЄРПН, АБОНЕНТУ необхідно  ідентифікуватись, шляхом використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Отримання ЕЦП покладається на АБОНЕНТА.

 • Приєднанням до цього Договору АБОНЕНТ засвідчує свою згоду сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним на тестовій основі ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT.
 • Акцептом даного Договору АБОНЕНТ засвідчує свою згоду з умовами та підтверджує свою обізнаність із положеннями Правил тестування комп’ютерної програми RPORT, розміщених за посиланням: https://report.ligazakon.net/testing-rules/, Ліцензії на використання на тестовій основі комп’ютерної програми REPORT: https://report.ligazakon.net/license/
 • Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на веб-сайті http://www.ligazakon.ua/

та/або http://www.ligazakon.net/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти ЛІЦЕНЗІАРОМ.

 • Акцептом даного Договору АБОНЕНТ засвідчує свою згоду та не заперечує, що ЛІЦЕНЗІАР від його імені за наявності письмової згоди АБОНЕНТА уточнюватиме у контролюючих органів питання щодо прийняття звітності.
 • Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням ЛІЦЕНЗІАР та АБОНЕНТ вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви АБОНЕНТА, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
 • З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.
 • Реквізити ЛІЦЕНЗІАРА: місцезнаходження – 04112, місто Київ, вул. Парково-Сирецька, буд. 23; код ЄДРПОУ 35256291 ; телефон – 044-538-01-02; e-mail [email protected]; має статус платника податку на загальній системі оподаткування.