Правила користування комп’ютерної програми Liga:REPORT

Правила користування комп’ютерною програмою Liga:RePORT

 

  • ЛІЦЕНЗІАР — Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА:ЗАКОН».
  • ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ – будь — яка фізична особа, юридична особа, яка акцептувала Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми RePORT та прийняла умови ліцензійного використання вказаної комп’ютерної програми.

 

  • Ідентифікація АБОНЕНТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми RePORT здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми RePORT, який не може бути переданий будь-якій третій особі.
  • З метою використання комп’ютерної програми RePORT АБОНЕНТАМ необхідно:

зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: https://ligazakon.net/.

  • АБОНЕНТ погоджується з цими Правилами, Договором публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми RePORT, що розміщений за посиланням: https://report.ligazakon.net/, Ліцензією на використання комп’ютерної програми RePORT: https://report.ligazakon.net/.
  • З метою здійснення електронного документообігу з контролюючими органами, в тому числі подання звітності, реєстрації податкових накладних у ЄРПН, АБОНЕНТУ необхідно ідентифікуватись, шляхом використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП). Отримання ЕЦП покладається на АБОНЕНТА. Персональні дані, які надає АБОНЕНТ обробляються і зберігаються у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані АБОНЕНТА не будуть опубліковані або передані третім особам. Персональні дані АБОНЕНТА не продаються, не передаються в користування та не обмінюються. Персональні дані використовуються лише в необхідному обсязі та з метою, дозволеною АБОНЕНТОМ та законодавством.
  • АБОНЕНТ надає згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі АБОНЕНТІВ комп’ютерної програми RePORT та на обробку своїх персональних даних ЛІЦЕНЗІАРОМ.
  • ЛІЦЕНЗІАР звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків, що сталося внаслідок обставин, що знаходяться поза сферою контролю ЛІЦЕНЗІАРА: стихійних лих; введення надзвичайного стану; введення військового стану, воєнних дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій та актів органів державної влади та місцевого самоврядування; зміни законодавства; тимчасове чи постійне припинення роботи серверів адміністраторів та/або власників баз даних та інформаційних ресурсів; тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет; за доставку податкової звітності, податкових накладних, акцизних накладних чи інших документів до контролюючих органів при використанні АБОНЕНТОМ комп’ютерної програми RЕPORT; прийняття контролюючими органами звітності, податкових накладних, акцизних накладних чи інших документів, що подаються АБОНЕНТОМ; використання АБОНЕНТОМ формату (стандарту) електронного документа звітності, що не передбачений чинним законодавством; використання програмно-апаратних засобів, що перебувають в несправному технічному стані; використання каналів зв’язку, що не дають змоги здійснювати електронний документообіг; недоліки господарської діяльності АБОНЕНТА, що безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА.