ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН» в особі директора Шестакова Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту (далі іменується – ЛІЦЕНЗІАР), пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ) укласти цей Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ на тестовій основі невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT (надалі – Договір).

2. Договір публічної оферти є публічним та, згідно статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб.

3. Предметом даного Договору публічної оферти є правовідносини, що виникають у зв’язку з видачею АБОНЕНТУ на тестовій основі невиключної ліцензії на використання комп’ютерної програми REPORT через інформаційно-правову та комунікаційну Платформу LIGA:ZAKON.

4. З метою отримання на тестовій основі невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT АБОНЕНТУ необхідно:

а) зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: //ligazakon.net/.

б) ідентифікуватись, шляхом використання електронного цифрового підпису.

5. Приєднанням до цього Договору АБОНЕНТ засвідчує свою згоду сумлінно користуватись правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з отриманням ним на тестовій основі ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT.

6. Акцептом даного Договору АБОНЕНТ засвідчує свою згоду з умовами та підтверджує свою обізнаність із положеннями Апаратно-програмних вимог, що розміщені за посиланням: //support1.ligazakon.ua/technical_requirements/pc-tex-ua, Правил тестування комп’ютерної програми RPORT, розміщених за посиланням: //report.ligazakon.net/testing-rules/, Ліцензії на використання на тестовій основі комп’ютерної програми REPORT //report.ligazakon.net/license.

7. Публічна оферта починає діяти з моменту розміщення на веб-сайті //www.ligazakon.ua/ та/або //www.ligazakon.net/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти ЛІЦЕНЗІАРОМ.

8. Отримання ЕЦП покладається на АБОНЕНТА.

9. Будь-які спірні питання, які можуть  виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням ЛІЦЕНЗІАР та АБОНЕНТ вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви АБОНЕНТА, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

10. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

11. Реквізити ЛІЦЕНЗІАРА: місцезнаходження – 04112, місто Київ, вул. Тимофія Шамрила, буд. 23; код ЄДРПОУ 35256291 ; телефон – 044-538-01-02; e-mail lz@ligazakon.ua; має статус платника податку на загальній системі оподаткування.

 

 

З НАМИ НАДІЙНО!

 

© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН" 2010. © ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007. © ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991. Всі права на матеріали, розміщені на сторінці, охороняються законодавством України. Повне або частковое передрукування матеріалів, розміщених на цій сторінці, можливо тільки з письмового дозволу ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», при цьому гіперпосилання (hyperlink) на цю сторінку є обов'язковим. Для ілюстрування матеріалів і створення рекламних макетів використовуються фотозображення і ілюстрації Getty Images

Правила тестування

Договір оферти

Ліцензія