Правила тестування комп’ютерної програми Liga:REPORT

Правила тестування комп’ютерної програми Liga:REPORT

 

  • ЛІЦЕНЗІАР — Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА:ЗАКОН».
  • ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ – будь — яка фізична особа, юридична особа, яка використовує електронний цифровий підпис та акцептувала Договір публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ на тестовій основі невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT та прийняла умови ліцензійного використання вказаної комп’ютерної програми.

 

  • Ідентифікація АБОНЕНТА в якості правомірного користувача комп’ютерної програми REPORT здійснюється з використанням спеціального засобу авторизації – логіну для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми REPORT, який не може бути переданий будь-якій третій особі.
  • З метою використання в тестовому режимі комп’ютерної програми REPORT АБОНЕНТАМ необхідно:

зареєструватись на інформаційно-правовій і комунікаційній Платформі LIGA:ZAKON за адресою: https://ligazakon.net.

  • АБОНЕНТ погоджується з цими Правилами, Договором публічної оферти про видачу АБОНЕНТУ на тестовій основі невиключної ліцензії на право використання комп’ютерної програми REPORT, що розміщений за посиланням: https://report.ligazakon.net/contract-offer/ , Ліцензією на використання на тестовій основі комп’ютерної програми REPORT: https://report.ligazakon.net/license/. З метою здійснення електронного документообігу з контролюючими органами, в тому числі подання звітності, реєстрації податкових накладних у ЄРПН, АБОНЕНТУ необхідно ідентифікуватись, шляхом використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).
  • Персональні дані, які надає АБОНЕНТ обробляються і зберігаються у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані АБОНЕНТА не будуть опубліковані або передані третім особам. Персональні дані АБОНЕНТА не продаються, не передаються в користування та не обмінюються. Персональні дані використовуються лише в необхідному обсязі та з метою, дозволеною АБОНЕНТОМ та законодавством.
  • АБОНЕНТ надає згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі АБОНЕНТІВ комп’ютерної програми REPORT та на обробку своїх персональних даних ЛІЦЕНЗІАРОМ.
  • ЛІЦЕНЗІАР звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх обов’язків, що сталося внаслідок обставин, що знаходяться поза сферою контролю ЛІЦЕНЗІАРА: стихійних лих; введення надзвичайного стану; введення військового стану, воєнних дій; терористичних актів; громадських заворушень; революцій; страйків; дій та актів органів державної влади та місцевого самоврядування; зміни законодавства; тимчасове чи постійне припинення роботи серверів адміністраторів та/або власників баз даних та інформаційних ресурсів; тимчасове чи постійне припинення роботи провайдерів мережі Інтернет; за доставку податкової звітності, податкових накладних, акцизних накладних чи інших документів до контролюючих органів при використанні АБОНЕНТОМ комп’ютерної програми RЕPORT; не прийняття контролюючими органами звітності, податкових накладних, акцизних накладних чи інших документів, що подаються АБОНЕНТОМ; використання АБОНЕНТОМ формату (стандарту) електронного документа звітності, що не передбачений чинним законодавством; використання програмно-апаратних засобів, що перебувають в несправному технічному стані; використання каналів зв’язку, що не дають змоги здійснювати електронний документообіг; недоліки господарської діяльності АБОНЕНТА, що безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА.