Посадові оклади в держорганах у 2019 році: застосовуємо нові схеми із коефіцієнтами

25.02.2019, 04:45

За матеріалами 

щоденної електронної газети 

Інтерактивна бухгалтерія

 

З 16 лютого 2019 набула чинності постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році» від 06.02.2019 р. № 102, далі — Постанова № 102, завдяки якій збільшено посадові оклади для працівників Держорганів. Застосовується вона  з 01.01.2019.

Постанова № 102  з’явилася майже із двомісячним запізненням. Це свідчить про потребу здійснити перерахунок зарплати щонайменше за січень 2019 року, а передувати цьому має перезатвердження штатних розписів з оновленими розмірами посадових окладів. Останні потрібно буде не просто взяти з відповідних схем посадових окладів, а порахувати із застосуванням двох величин: мінімального посадового окладу та відповідного до посади коефіцієнта. Далі про все це — докладніше.

Мінімальний посадовий оклад у держорганах у 2019 році та застосування коефіцієнтів

Іще наприкінці 2018 року стало відомо, що в п. 8 «Прикінцевих положень» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. № 2629-VIII прописали норму, згідно з якою у 2019 році для визначення посадових окладів, зарплати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина має застосовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб, установлений на 1 січня 2018 року (1762 грн).

До того ж із 01.01.2019 мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у держорганах, юрисдикція яких поширюється на територію одного чи декількох районів, міст обласного значення (далі — мінімальний посадовий оклад), не може бути меншим, ніж 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року (абз. 2 ч. 3 ст. 51 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIIIдалі — Закон про держслужбу).

Якщо поєднати викладені вище дві законодавчі норми, то мінімальний посадовий оклад на держслужбі з 01.01.2019 має становити:

1762 грн х 2 = 3524 грн.

Отже, беручи це за основу, Уряд Постановою № 102 із 01.01.2019 оновив усі схеми посадових окладів працівників держорганів із такими особливостями:

1) у схемах посадових окладів маємо не розміри в грн, а відповідні коефіцієнти;

2) посадові оклади визначаємо шляхом множення мінімального посадового окладу, який становить 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб станом на 01.01.2018 (3524 грн), на відповідний коефіцієнт;

3) якщо в результаті отримано посадовий оклад у гривнях із копійками, тоді цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище — заокруглюються до 10 грн (окрім мінімального розміру посадового окладу групи 9 для посад держслужбовців).

Мінсоцполітики відразу після появи на світ Постанови № 102 видало роз’яснення з питань оплати праці державних службовців. У ньому обчислено розміри посадових окладів за відповідними схемами вже з урахуванням коефіцієнтів. Там же можна відстежити й підхід до обчислення конкретних розмірів посадових окладів та їх підвищення. Проте наразі зупинімося на основних категоріях працівників держорганів.

Держслужбовці

Оновлена схема посадових окладів на посадах держслужби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році наведена в коефіцієнтах і матиме такий вигляд, якщо порахувати розміри посадових окладів, — див. таблицю 1. Зміни внесено до постанови КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15(далі — Постанова № 15).

Таблиця 1

Розміри посадових окладів держслужбовців у 2019 році

Найменування посади державної служби

Група оплати праці

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

(суми в грн із заокругленням)

вся територія України

територія однієї або декількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або декількох районів, міст обласного значення

Керівник державного органу

1

6,81

(24000)

Перший заступник керівника державного органу

2

6,24

(21990)

Заступник керівника державного органу

3

5,68

(20020)

Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

4

4,12

(14520)

Керівник департаменту, головного управління, служби

4,12

(14520)

3,12

(10990)

Керівник апарату місцевої держадміністрації

3,15

(11100)

2,53

(8920)

Керівник самостійного управління, служби

3,46

(12190)

2,75

(9690)

2,13

(7510)

Керівник самостійного відділу, служби

3,26

(11490)

2,3

8 110)

1,93

(6 800)

Завідувач самостійного сектору

2,84

(10010)

1,99

(7 010)

1,59

(5 600)

Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

5

3,32

(11700)

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації

3,32

(11700)

2,75

(9690)

1,96

(6910)

Заступник керівника самостійного управління, служби

3,15

(11100)

2,41

(8490)

1,73

(6100)

Заступник керівника самостійного відділу, служби

3,04

(10710)

1,99

(7010)

1,59

(5600)

Керівник головного управління у складі директорату

6

3,26

(11490)

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби

3,15

(11100)

2,21

(7790)

1,65

(5810)

Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби

3,01

(10610)

2,04

(7190)

1,62

(5710)

Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

2,84

(10010)

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

2,84

(10010)

1,84

(6480)

1,59

(5600)

Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління

2,55

(8990)

1,76

(6200)

1,56

(5500)

Керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

2,5

(8810)

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

2,5

(8810)

1,65

(5810)

1,56

(5500)

Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

7

2,3

(8110)

Головний спеціаліст державного органу

2,27

(8000)

1,45

(5110)

1,39

(4900)

Адміністратор

1,45

(5110)

1,45

(5110)

Провідний спеціаліст державного органу

8

1,79

(6310)

1,33

(4690)

1,08

(3 810)

Спеціаліст державного органу

9

1,65

(5810)

1,08

(3810)

1

(3524)*

* Згідно з приміткою, заокруглення не застосовується до мінімального розміру посадового окладу групи 9 для посад держслужбовців

Як бачимо, підрахунок, здавалося б, нескладний.

До прикладу, візьмемо посаду «провідний спеціаліст державного органу» для райдержадміністрації та визначимо посадовий оклад для неї:

1,08 х 3524 грн = 3805,92 грн, але в такому разі правило передбачає заокруглення до 10 грн, тому вийде 3810 грн.

Якщо порівняти з 2018 роком, то прибавка в 310 грн (3810 грн – 3500 грн). Прикро, але такі цифри…

Своєю чергою, іще необхідно врахувати підвищуючі коефіцієнти, указані в примітці до схеми посадових окладів для певних груп посад і держорганів. Раніше згідно із цією самою приміткою визначалися підвищення у відсотках.

1. Посадові оклади визначаються відповідно до схеми з коефіцієнтом 1,25 для держслужбовців: Апарату ВРУ, Адміністрації Президента України, допоміжних органів, утворених Президентом України, Апарату РНБО, Секретаріату КМУ, Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату ЦВК, Служби розпорядника Держреєстру виборців, апарату Рахункової палати, апарату Нацради з питань телебачення і радіомовлення, ГПУ.

Посадові оклади визначаються згідно зі схемою з коефіцієнтом 1,45 для керівних працівників, державних експертів, головних спеціалістів, які здійснюють підготовку висновків щодо проектів нормативно-правових актів та/або проводять фахову, наукову, юридичну експертизу проектів таких актів, і держслужбовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи щодо розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, упровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в Апараті ВРУ, Адміністрації Президента України, Апараті РНБО, Секретаріаті КМУ, Секретаріаті ЦВК, Службі розпорядника Держреєстру виборців.

Щойно перелічене підвищення посадових окладів не застосовується до фахівців із питань реформ Секретаріату КМУ.

Мінсоцполітики в роз’ясненні на прикладах розтлумачило: якщо посадові оклади окремих працівників окремих органів визначено відповідно до приміток із підвищуючим коефіцієнтом, то до «схемного» посадового окладу (заокругленого) застосовується підвищуючий коефіцієнт, тим часом посадовий оклад більше не заокруглюється.

Приклад 1

Посадовий оклад провідного спеціаліста Апарату ВРУ становить:

  • за схемою: 1,79 х 3524 грн = 6307,96 грн, після заокруглення — 6310 грн;
  • після підвищення на коефіцієнт: 6310 грн х 1,25 = 7887,50 грн.

Проте якось нелогічно: маємо вимогу заокруглити розмір посадового окладу для більшості держслужбовців за схемою, але для тих, кого стосується підвищення, лишаємо розміри окладів із копійками, які потім, іще й у такому вигляді, повинні «втулити» до штатного розпису. Що цим воліло досягти Мінсоцполітики в Постанові № 102, невідомо. Адже логічнішим був би такий розрахунок: 3524 грн х 1,79 х 1,25 = 7884,95, а із заокругленням — 7880 грн. Однак маємо те, що маємо.

До того ж Мінсоцполітики не пояснило, як діяти, коли посада держслужбовця передбачає одночасне застосування двох підвищуючих коефіцієнтів.

2. Посадові оклади держслужбовців 4–9 груп оплати праці, у т.ч. фахівців із питань реформ, міністерств, НАДС, Держагентства з питань електронного урядування, фахівців із питань реформ Секретаріату КМУ, визначаються відповідно до схеми з коефіцієнтом 1,2, а посадові оклади керівних працівників структурних підрозділів, головних і провідних спеціалістів Мін’юсту(крім фахівців із питань реформ), які здійснюють правову експертизу проектів нормативно-правових актів, держреєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також інших органів, визначаються згідно зі схемою з коефіцієнтом 1,45.

Спосіб обчислення конкретного розміру посадового окладу буде аналогічний до наведеного вище. Наголосимо лише на тому, що до 01.01.2019 попередня редакція примітки до схеми з Постанови № 15 передбачала підвищення посадових окладів на 20% для держслужбовців міністерств. Наразі, з 01.01.2019, підвищення такого самого розміру (коефіцієнт 1,2) стосується держслужбовців 4–9 груп оплати праці в міністерствах, а також НАДС, Держагентства з питань електронного урядування, а також фахівців із питань реформ (незалежно від того, до якої групи посад вони належать).

3. Посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3% нижче, ніж посадовий оклад керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого схемою.

Приклад 2

Посадовий оклад першого заступника Головного управління Держпраці в області становить:

  • за схемою посадовий оклад керівника: 3,12 х 3524 грн = 10994,80 грн, із заокругленням — 10990 грн;
  • посадовий оклад першого заступника: 10990 грн – 10990 грн х 3% = 10660,30 грн.

4. Посадові оклади держслужбовців, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій, визначаються відповідно до схеми з коефіцієнтом 1,2. Однак це підвищення не застосовується до держслужбовців окремих державних органів, перелічених у п. 3 примітки до схеми.

5. Для держслужбовців Секретаріату КСУ, працівників міжрегіональних терорганів Нацагентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також працівників територіальних органів Держенергонагляду розмір підвищення не змінився, а тільки відповідний відсоток перевели в коефіцієнт.

Працівники патронатних служб

Викладено в новій редакції додатки 1–6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених Постановою № 15. Завдяки цьому з 01.01.2019 у відповідних схемах посадових окладів також маємо коефіцієнти, а не конкретні розміри посадових окладів, і це, звісно, не змінює того факту, що все-таки підвищено розміри посадових окладів у патронатних службах.

Як і минулого року, знову маємо примітку про те, що посадові оклади працівників патронатних служб КСУ встановлюються в коефіцієнтах, передбачених відповідною схемою з додатка 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб в державних органах, затверджених Постановою № 15, для відповідних працівників патронатних служб Верховного Суду, з коефіцієнтом 1,25.

Коефіцієнти застосовуємо під час обчислення розмірів посадових окладів так само, як і для держслужбовців. Таблиці з розрахованими розмірами посадових окладів викладені в роз’ясненніМінсоцполітики.

Працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування

Оновлення зазнала й схема посадових окладів працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ (додаток до Умов, затверджених Постановою № 15). Тут теж маємо коефіцієнти до посад і як результат — підвищення посадових окладів із 01.01.2019.

Розрахунок конкретних розмірів посадових окладів такий самий, як і для попередніх категорій працівників держорганів.

Керуючись роз’ясненням Мінсоцполітики, наведімо в таблиці 2 розміри посадових окладів працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування.

Таблиця 2

Розміри посадових окладів працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, у 2019 році

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу

(суми в грн із заокругленням)

вся територія України

територія однієї або декількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або декількох районів, міст обласного значення

Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Держуправління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ

3,26

(11490)

Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Держуправління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ

3,04

(10710)

Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Держуправління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Держуправління справами

2,84

(10010)

Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Держуправління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ

2,5

(8810)

Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Держуправління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Держуправління справами

2,27

(8000)

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1,99

(7010)

1,45

(5110)

1,33

(4690)

Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору

1,79

(6310)

1,36

(4790)

1,28

(4510)

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1,65

(5810)

1,28

(4510)

1,22

(4300)

Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші:

провідний

1,36

(4790)

1,19

(4190)

1,16

(4090)

I категорії

1,22

(4300)

1,16

(4090)

1,14

(4020)

II категорії

1,19

(4190)

1,14

(4020)

1,11

(3910)

без категорії

1,16

(4090)

1,11

(3910)

1,08

(3810)

Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро

1,16

(4090)

1,11

(3910)

1,08

(3810)

Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний

1,14

(4020)

1,08

(3810)

1,05

(3700)

Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор

1,11

(3910)

1,05

(3700)

1,02

(3590)

Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин

1,08

(3810)

1,02

(3590)

0,99

(3490)

Держслужбовці судів, органів й установ системи правосуддя

З 01.01.2019 затверджено також коефіцієнти до схеми посадових окладів держслужбовців судів, органів й установ системи правосуддя за групами оплати праці (див. постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 358). Конкретні розміри посадових окладів визначаємо уже за звичним алгоритмом, як і для решти працівників держорганів.

Коригуємо середній заробіток

Обчислюючи середній заробіток, зокрема, для оплати часу щорічних відпусток, необхідно брати до уваги вимоги п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100.

У разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації згідно з актами законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колдоговорах (угодах), зарплата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за відтинок часу до підвищення коригується на коефіцієнт їх підвищення — як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток.

Коефіцієнт, на який потрібно відкоригувати виплати, що враховуються для обчислення середньої зарплати, розраховується діленням окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

Тобто коефіцієнт, на який коригуватимемо виплати за місяці до січня 2019 року, обчислюємо, розділивши посадовий оклад станом на 01.01.2019 на посадовий оклад станом на 01.01.2018. Доведеться відкоригувати й відпускні, які вже виплачені за дні відпустки у січні та лютому 2019 року.

Індексація зарплат держслужбовців

Завдяки Постанові № 102 відбулося підвищення посадових окладів для працівників держорганів.

Посадові оклади збільшилися на суму, що значно перевищує суму індексації, яка склалася у січні та лютому 2019 року (138,31 грн).

Зокрема це свідчить про відсутність права на індексацію у січні та лютому 2019 року в держслужбовців та працівників держорганів, у яких зросли посадові оклади згідно з Постановою № 102 (див. статтю «Індексація зарплати в лютому 2019 року» у газеті № 36/2019).

Автор: Володимир ПОЛЬОВИЙ,

консультант із питань бухгалтерського обліку й оподаткування

Подавайте звітність до усіх держорганів онлайн у сучасному сервісі Liga:REPORT. Це швидко, зручно та надійно.

Останні дні акції – 60% для юросіб до кінця лютого!

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі