Ліцензія на використання програми Liga:RЕPORT

ЛІЦЕНЗІЯ

НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ RЕPORT

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

 • Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, придатні для зчитування комп’ютером, які приводять її в дію для досягнення певної мети або результату.
 • ЛІЦЕНЗІАР — Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА:ЗАКОН».
 • ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ – будь — яка фізична особа, юридична особа, яка придбала ліцензію на використання комп’ютерної програми.
 • Технічні вимоги – технічні характеристики комп’ютерної програми розміщуються за посиланням:

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми RЕPORT.
 • Комп’ютерна програма RЕPORT є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ.
 • ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму (онлайн-сервіс) RЕPORT для електронного документообігу з контролюючими органами.

 

 1. ОБСЯГ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ RePORT
 • Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми RЕPORT, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми RЕPORT будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми RЕPORT будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
 • ЛІЦЕНЗІАР зобов’язується:
 • надати логін для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми RЕPORT;
 • своєчасно постачати оновлення до комп’ютерної програми RЕPORT.
 • ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується:

2.3.1. не перешкоджати виконанню зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА;

2.3.2. оплатити грошові кошти за використання комп’ютерної програми;

2.3.3. дотримуватись технічних та апаратно-програмних вимог щодо використання комп’ютерної програми;

2.3.4. надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цієї Ліцензії;

2.3.5. забезпечувати схоронність свого логіна і пароля, необхідних для авторизації;

2.3.6. негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення авторських прав щодо комп’ютерної програми RЕPORT з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

 • При використанні комп’ютерної програми RЕPORT ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
 • налаштувати доступ до комп’ютерної програми RЕPORT та використовувати її;

2.4.2. здійснювати за її допомогою електронний документообіг з контролюючими органами.

 • При використанні комп’ютерної програми RЕPORT ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
 • вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми RЕPORT з метою перенесення інформації до інших програм, систем або для інших цілей;
 • самостійно модифікувати комп’ютерну програму;
 • використовувати у власних інформаційних продуктах інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у комп’ютерній програмі RЕPORT, без дозволу Ліцензіара;
 • передавати логіни і паролі доступу до комп’ютерної програми RЕPORT будь-яким третім особам (за винятком працівників Ліцензіата) та/або забезпечувати можливості доступу третіх осіб до комп’ютерної програми RЕPORT іншим шляхом;
 • розміщувати дані комп’ютерної програми RЕPORT у складі будь-яких інших програм, систем, баз даних чи будь-яких електронних та/або друкованих видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;
 • перешкоджати функціонуванню комп’ютерної програми RЕPORT і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (інтерфейс), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Ліцензіара;
 • видавати іншим особам субліцензії на право використання комп’ютерної програми RЕPORT;
 • використовувати комп’ютерну програму RЕPORT в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси інших осіб.

 

 • ЧИННІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми RЕPORT визначається з моменту активації комп’ютерної програми RЕPORT і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).