Звіт про контрольовані операції – 2018: форма, строки та порядок заповнення

02.10.2019, 10:51

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

Хто подає Звіт про контрольовані операції

Звіт про контрольовані операції зобов’язані подавати лише платники податку на прибуток, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (пп. 39.4.2 ПКУ).

До речі, податківці визнають, що єдинники групи 4 звільнені від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема, з податку на прибуток. Відповідно, господарські операції такого платника податків не є контрольованими (див. ІПК ДФСУ від 03.06.2019 р. № 2517/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Звісно, говоримо лише про госпоперації, здійснені під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Тож, за період до переходу на єдиний податок Звіт про контрольовані операції все-таки потрібно подавати.

На замітку

Контрольовані операції — це всі види операцій, договорів чи домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток (пп. 39.2.1.4 ПКУ). Водночас, аби господарська операція вважалася контрольованою, вона має відповідати критеріям, зазначеним у пп. 39.2.1.1 ПКУ (щодо контрагентів) і пп. 39.2.1.7 ПКУ (вартісним критеріям).

Вартісні критерії контрольованості це:

 • річний бухгалтерський дохід платника податків за 2018 рік має перевищувати 150 млн грн (без ПДВ й акцизу);
 • обсяг операцій, передбачених пп.пп. 39.2.1.1, 39.2.1.5 ПКУ, з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, має перевищувати за 2018 рік 10 млн грн (без ПДВ й акцизу).

До того ж, з 01.01.2018 перелік операцій, які можуть визнаватися контрольованими, доповнено господарськими операціями, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні. Причому, госпоперації постпредставництва в Україні зі своїм нерезидентом вважаються контрольованими, якщо їх обсяг, визначений за правилами бухобліку, перевищив 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за звітний рік (тим часом не важливо, який річний дохід у постпредставництва).

Своєю чергою, обсяг господарських операцій платника податків із метою пп. 39.2.1.7 ПКУ має обчислюватися за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки»(пп. 39.2.1.9 ПКУ).

Детальніше про критерії контрольованості читайте у матеріалі «Контрольовані операції: критерії визнання».

Форма та строк подання

Відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ Звіт про контрольовані операції подають до ДПС до 1 жовтня року, що настає за звітним (останній день подання — 30 вересня). Це саме прописано й у п. 1 р. І Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 (далі — Порядок № 8).

Своєю чергою, якщо останній день строку подання Звіту про контрольовані операції припадає на вихідний чи святковий день, останнім днем строку вважають операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 3 р. І Порядку № 8).

У 2019 році 30 вересня припадає на понеділок. Тому це буде останній день подання Звіту про контрольовані операції за 2018 рік.

Звіт про контрольовані операції мають подавати засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу й електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 ПКУ).

Форма Звіту про контрольовані операції затверджена наказом Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 та складається із:

 • заголовної та основної частин;
 • додатка й інформації до додатка, які є невід’ємною частиною звіту.

Зауважимо

З 09.08.2019 набрав чинності наказ Мінфіну України від 10.06.2019 р. № 242 (далі — Наказ № 242), яким унесено зміни до форми Звіту про контрольовані операції. Причому податківці вважають, що Звіт про контрольовані операції за 2018 рік потрібно подавати вже за оновленою формою (див. лист ДФСУ від 23.08.2019 р. № 27465/7/99-99-15-02-01-17).

Водночас Звіти про контрольовані операції за 2018 рік, подані до набрання чинності Наказом № 242 та запровадження можливостей надання звіту за оновленою формою, вважаються дійсними (див. роз’яснення ДПС у категорії 137.07 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Більше про зазначені зміни читайте у статті «Звіт про контрольовані операції: які зміни».

На замітку

Крім Звіту про контрольовані операції, платники податків, які здійснюють контрольовані операції, повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожен звітний період (пп. 39.4.3 ПКУ). Документацію з трансфертного ціноутворення подають на запит ДПС протягом 30 к.дн. Більше про це читайте у статті «ТЦУ-документація: структура та стислий зміст».

Далі детально розпишемо порядок заповнення Звіту про контрольовані операції.

Порядок заповнення

Насамперед виокремимо загальні вимоги до заповнення Звіту про контрольовані операції:

 • платник податків заповнює та подає єдиний Звіт про контрольовані операції стосовно всіх контрольованих операцій, здійснених у звітному році. По кожному конкретному контрагенту заповнюється та подається окремий додаток до звіту, але не окремий Звіт про контрольовані операції;
 • групування операцій — п. 6 р. І Порядку № 8 передбачена можливість групування контрольованих операцій, а р. V визначено порядок здійснення такого групування. У результаті групування інформація щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови постачань й інші показники, що відображаються в графах 2–6, 9–11, 21, 22 Звіту про контрольовані операції, відображається в узагальненому вигляді, інакше кажучи — одним рядком;
 • числові показники у Звіті про контрольовані операції заповнюються в такому форматі:
  • грошові показники зазначаються в гривнях без копійок із відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 додатка;
  • графа 16 додатка заповнюється у валюті контракту/договору;
  • кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги «нетто» у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості в кілограмах допускається вираження в додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту про контрольовані операції. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів;
  • показники дат заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. — число, мм. — місяць, рррр — рік).

Таблиця 1

Порядок заповнення Звіту про контрольовані операції

№ графи

Назва графи

Відомості, які зазначаються

Заголовна частина

1

Звітний період

У цій графі зазначається звітний (податковий) рік, за який подається Звіт про контрольовані операції, а також згідно з типом звіту — «звітний»«звітний новий»«уточнюючий» — у відповідному розділі графи 1 проставляється знак «Х» (п. 1 р. ІІ Порядку № 8)

2

Платник

Зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами (п. 2 р. ІІ Порядку № 8)

3

Код за ЄДРПОУ

Зазначається код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом (п. 3 р. ІІ Порядку № 8)

4

Податкова адреса

Зазначається податкова адреса платника (п. 4 р. ІІ Порядку № 8)

5

Найменування контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку

Зазначається контролюючий орган, у якому платник перебуває на обліку (п. 5 р. ІІ Порядку № 8)

6

Кількість додатків до Звіту про контрольовані операції

Зазначається кількість додатків до Звіту про контрольовані операції (п. 6 р. ІІ Порядку № 8)

Основна частина — «Загальні відомості про контрольовані операції»

1

№ з/п

Заповнюється наростаючим порядковим номером рядка під час їх додавання в таблицю залежно від кількості контрагентів — сторін контрольованих операцій (п. 1 р. ІІІ Порядку № 8)

2

Повне найменування особи — сторони контрольованої операції

Зазначається повне найменування особи — сторони контрольованої операції, яке вказано в контракті/договорі. За наявності в платника податків протягом звітного періоду більш ніж одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ПКУ зазначається повне найменування нерезидента — пов’язаної особи (п. 2 р. ІІІ Порядку № 8).

У разі здійснення господарських операцій (у т. ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента

3

Код особи

Зазначається код нерезидента — сторони контрольованої операції, установлений у країні його реєстрації. За наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому (п. 3 р. ІІІ Порядку № 8)

4

Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом

Зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків із кожним контрагентом протягом звітного періоду згідно з даними бухгалтерського обліку платника (п. 4 р. ІІІ Порядку № 8)

Заповнення додатка до Звіту про контрольовані операції

У п.п. 1–3 п. 4 р. IV Порядку № 8 визначено загальні правила заповнення додатка до Звіту про контрольовані операції, зокрема:

 • додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції;
 • порядковий номер додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 р. «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту про контрольовані операції щодо відповідної особи — сторони контрольованої операції. Кількість додатків повинна дорівнювати останньому порядковому номеру особи — сторони контрольованої операції, указаної у цій графі;
 • у службовому полі «номер порції» зазначається номер порції додатка від 01 до 99. Своєю чергою, кількість записів у порції становить не більш як 20 тис. записів;
 • додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, указаних у додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 р. «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини звіту в рядку відповідної особи;
 • у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 ПКУ в р. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов’язаною особою.

Таблиця 2

Порядок заповнення додатка до Звіту про контрольовані операції

№ графи

Назва графи

Відомості, які зазначаються

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Повне найменування особи

Повне найменування, яке зазначено в контракті (угоді). У разі здійснення господарських операцій (у т. ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента (ч. 1 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Місцезнаходження особи (адреса)

Адреса місцезнаходження особи — сторони контрольованої операції (ч. 2 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Назва країни, в якій зареєстрована особа

Назва українською мовою країни, у якій зареєстровано особу — сторону контрольованої операції, відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 р. № 426.

У разі здійснення контрольованих операцій із контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається «ВЕЗ «Крим» (ч. 3 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Код країни

Код країни відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30.12.2013 р. № 426.

У разі здійснення контрольованих операцій із контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони «Крим», у рядку зазначається код 805 (ч. 4 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Код особи

Повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи р. «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту про контрольовані операції (ч. 5 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Код підстави віднесення операції до контрольованої

Код згідно з додатком 1 до Порядку № 8. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав (ч. 6 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Код ознаки пов’язаності особи

Код згідно з додатком 2 до Порядку № 8 у разі здійснення платником податків контрольованих операцій із пов’язаними особами — нерезидентами. У випадку якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» разом із додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512–515 і 517–518), в інформації про пов’язаність осіб зазначається номер додатка, до якого вона надається (ч. 7 п. 4 р. IV Порядку № 8)

Відомості про контрольовані операції

2

Код найменування операції

Наводиться код найменування операції згідно з додатком 3 до Порядку № 8. У разі виконання операції, код якої не визначено в додатку 3 до Порядку № 8, проставляється код 036 — «інші операції, які не підпадають під коди 001–035» (п. 7 р. IV Порядку № 8)

3

Код типу предмета операції

Зазначається код типу предмета операції згідно з додатком 4 до Порядку № 8 (п. 8 р. IV Порядку № 8)

4

Опис предмета операції

Зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати (п. 9 р. IV Порядку № 8)

5

Код товару за УКТ ЗЕД

Зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами. В іншому разі в графі проставляється «0» (п. 10 р. IV Порядку № 8)

6

Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг

Зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку в графі проставляється «0» (п. 11 р. IV Порядку № 8)

7, 8

Контракт (договір) (дата і №)

Зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалася контрольована операція.

У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція (п. 12 р. IV Порядку № 8)

9

Код сторони операції

Згідно з додатком 5 до Порядку № 8, зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, інформація про яку вказана в розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка (контрагент-нерезидент). За відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 — «Інше найменування сторони» (п. 13 р. IV Порядку № 8)

10

Код країни походження предмета операції

Зазначається код країни походження предмета операції за Статистичною класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» — «невідомо» (п. 14 р. IV Порядку № 8)

11

Умови поставки (Інкотермс)

Указуються умови постачання товару під час здійснення зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс» із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення) (п. 15 р. IV Порядку № 8)

12

Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)

Зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних і комерційних документах інформації.

За відсутності торговельної марки предмета операції в графі проставляється «0» (п. 16 р. IV Порядку № 8)

13

Виробник предмета операції (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)

Зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних і комерційних документах інформації.

За відсутності інформації про виробника в графі проставляється «0» (п. 17 р. IV Порядку № 8)

14, 15

Дата здійснення операції: «з» — «по»

Зазначається однакова дата — дата переходу прав власності на товари чи дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг. У разі здійснення господарських операцій (у т. ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва (п. 18 р. IV Порядку № 8).

Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то в разі незмінності умов постачань й інших показників, що відображаються в графах 2–13, 16, 18, 19, 21–23 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно.

Водночас у графі 14 відображається дата здійснення першої операції у серії періодичних операцій, а в графі 15 — дата здійснення останньої операції у серії періодичних операцій у звітному році (п. 19 р. IV Порядку № 8).

Додатково читайте статтю «Як визначити дату контрольованої операції з метою відображення у Звіті»

16

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)

Проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена в первинних документах, з точністю до другого знака після коми.

Якщо предметом контрольованої операції є:

 • фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;
 • сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка згідно з договором (контрактом);
 • фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, у графі проставляється «0»

(п. 20 р. IV Порядку № 8)

17

Кількість

Зазначається кількість предметів операції.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги з надання/отримання кредиту, депозиту, позики, указується сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, зазначається сума фінансування у валюті операції (п. 21 р. IV Порядку № 8)

18

Одиниця виміру

Зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.1997 р. № 8 (далі — КСПОВО) (п. 22 р. IV Порядку № 8).

Якщо у первинних документах зазначена загальна вартість послуги без одиниці виміру, то у графі 18 Звіту про контрольовані операції зазначається код «2009».

У разі якщо товар/послуга, що постачається, у первинних документах має одиницю виміру, яка відсутня в КСПОВО, у графі 18 Звіту про контрольовані операції проставляється «0» (див. роз’яснення ДПС у категорії 137.07 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua))

19

Код валюти

Зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 р. № 34 (у редакції постанови Правління НБУ від 19.04.2016 р. № 269).

У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) указується код 980 (п. 23 р. IV Порядку № 8)

20

Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)

Зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку (п. 24 р. IV Порядку № 8)

21

Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»

Зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» згідно з додатком 6 до Порядку № 8 (п. 25 р. IV Порядку № 8)

22

Показник рентабельності

Зазначається код показника рентабельності згідно з додатком 7 до Порядку № 8, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених пп.пп. 39.3.1.2–39.3.1.4 ПКУ.

У випадку застосування методів, визначених пп.пп. 39.3.1.1, 39.3.1.5 ПКУ, графа не заповнюється (п. 26 р. IV Порядку № 8)

23

Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій

Указується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку в графі 22, з точністю до другого знака після коми.

За умови застосування методів, визначених пп.пп. 39.3.1.1, 39.3.1.5 ПКУ, графа не заповнюється (п. 27 р. IV Порядку № 8)

24

Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність

Заповнюється в разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених п. 6 р. І Порядку № 8.

У такому разі в графі проставляється цифра «1» (п. 28 р. IV Порядку № 8)

25

Сторона, що досліджується

Зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 ПКУ.

У разі коли платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента в контрольованих операціях — «0».

У випадку застосування методів, визначених пп.пп. 39.3.1.1, 39.3.1.5 ПКУ, графа 25 не заповнюється (п. 29 р. IV Порядку № 8)

Групування контрольованих операцій у додатку до Звіту про контрольовані операції

Відповідно до п. 1 р. V Порядку № 8, групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації в додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови постачань й інші показники, що відображаються в графах 2–6, 9–11, 21, 22 р. «Відомості про контрольовані операції» додатка. Своєю чергою, код товару за УКТ ЗЕД можна групувати до рівня товарної підпозиції (6 знаків).

Під час групування контрольованих операцій:

 • графи 78121316 додатка не заповнюються (п. 2 р. V Порядку № 8);
 • у графі 14 відображається дата здійснення першої операції у серії сукупності контрольованих операцій, а в графі 15 — дата здійснення останньої операції у сукупності контрольованих операцій у звітному періоді (п. 3 р. V Порядку № 8);
 • у графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених в одному рядку р. «Відомості про контрольовані операції» додатка (п. 4 р. V Порядку № 8);
 • у графі 20 указується загальна вартість сукупності контрольованих операцій, відображених в одному рядку р. «Відомості про контрольовані операції» додатка (п. 5 р. V Порядку № 8);
 • у графі 23 відображається цифрове значення загального показника рентабельності для всієї сукупності контрольованих операцій (п. 6 р. V Порядку № 8). У разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно із цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про це групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) указуються в кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій (п. 7 р. V Порядку № 8).

Щодо заповнення інформації про пов’язаних осіб

Варто зазначити, що для заповнення інформації про пов’язаність осіб у додатку 2 до Порядку № 8 передбачено перелік кодів ознаки пов’язаності особи.

Під час розкриття інформації за кодом пов’язаності:

 • 501 — у графі «Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків»проставляється знак «Х» у рядку відповідної особи. У графах «Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано» указується цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про всіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами (п. 1 р. VI Порядку № 8);
 • 502 та 511 — у графах «Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано» проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про всіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами (п. 2 р. VI Порядку № 8);
 • 505 — зазначається інформація про всіх фізичних осіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу й/або наглядової ради платника та його контрагента (п. 3 р. VI Порядку № 8);
 • 506 — у графі «власник/особа, уповноважена власником» проставляється знак «Х» у рядку відповідної особи (п. 4 р. VI Порядку № 8);
 • 507 — у графі «платник/контрагент» проставляється знак «Х» у рядку відповідної особи (п. 5 р. VI Порядку № 8);
 • 510 або 516 — у графі «платник/контрагент» проставляється знак «Х» у графі відповідної особи, а в графах «сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн» і «сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн»проставляються відповідні грошові показники (п. 6 р. VI Порядку № 8).

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Liga:REPORT – повний спектр можливостей для платників ПДВ:

Архів за лічені хвилини; реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ; звірка з ЄРПН; автозаповнення; перевірка контрагентів; масова перевірка ПН/РК, АН/РК, ТТН на наявність помилок; консолідація Декларації з ПДВ та унікальна функція – контроль ризиків блокування ПН. 

Спробуйте!

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі