Штрафи за несвоєчасну реєстрацію/нереєстрацію податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН

15.04.2019, 03:01

За матеріалами бухгалтерського сервісу

Інтерактивна бухгалтерія

Які штрафи загрожують платникам ПДВ за несвоєчасну реєстрацію або нереєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК) у ЄРПН? Чи штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, які не видаються покупцям або складені помилково? Чи доведеться платникам сплачувати такі штрафи, якщо їх вини в тому, що ПН/РК потрапили до ЄРПН із затримкою, немає? Відповіді на ці й інші запитання, пов’язанні зі штрафами, передбаченими п.п. 1201.1 та 1201.2 ПКУ, читайте в нашій консультації

Перш ніж говорити про штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК у ЄРПН, пригадаймо встановлені ПКУ строки для такої реєстрації.

Строки реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Ці строки встановлені п. 201.10 ПКУ. Платник ПДВ повинен зареєструвати в ЄРПН ПН/РК, складені:

  • з 1 по 15 календарний день місяця, — до кінця календарного місяця, у якому вони складені;
  • із 16 по останній календарний день місяця (включно), — до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони складені.

Для розрахунків коригування, складених на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, обов’язок реєстрації яких покладено на покупців — платників ПДВ, з 01.01.2018 установлено спеціальний строк реєстрації. А саме — 15 календарних днів із дня отримання такого розрахунку коригування отримувачем (покупцем).

Можливість зареєструвати ПН/РК у ЄРПН із порушенням установлених ПКУ строків у платників ПДВ є протягом 1095 к.дн. із дати їх складання.

Штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК

Недотримання граничного строку реєстрації ПН/РК у ЄРПН призведе до штрафу, розмір якого залежить від кількості днів прострочення та суми податку, що фігурує в такій ПН/РК. Розміри цих фінансових санкцій відобразимо в таблиці.

Таблиця

Штраф за порушення строку реєстрації ПН/РК у ЄРПН

Строк реєстрації ПН/РК у ЄРПН порушено:

Розмір штрафу

База нарахування штрафу

до 15 календарних днів*

10%

сума ПДВ, зазначена в ПН/РК

від 16 до 30 календарних днів*

20%

від 31 до 60 календарних днів*

30%

від 61 до 365 календарних днів*

40%

на 366 і більше календарних днів*

50%

* Кількість днів порушення відраховують із першого дня, що настає за останнім днем граничного строку реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

Такий штраф накладають на платника ПДВ, відповідального за реєстрацію ПН/РК у ЄРПН.

Тож, за несвоєчасну реєстрацію зменшуючого розрахунку коригування штраф згідно з п. 1201.1 ПКУ накладають на отримувача (покупця) — платника ПДВ, на якого складено такий РК. До того ж не рятує від цього штрафу від’ємне значення ПДВ у розрахунку коригування. Зазначають про це й податківці — див. ІПК від 16.01.2019 р. № 175/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

До речі, у разі призупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН відповідно до п. 201.16 ПКУ штрафні санкції, передбачені ст. 1201 ПКУ, не застосовують на період призупинення цієї реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких ПН/РК. Тому якщо заблоковану ПН/РК направили на реєстрацію вчасно, то після розблокування штрафу не буде (за наявності достатньої суми реєстраційного ліміту на дату розблокування). І коли після спроби розблокувати ПН/РК платник отримав відмову, то підстав для застосування штрафу знову ж таки немає, оскільки «розморожує» перебіг строків для реєстрації лише рішення про розблокування, а не відмова.

Несвоєчасна реєстрація ПН/РК, що не видаються отримувачеві (покупцеві)

До 01.01.2017 платників ПДВ не штрафували за порушення строків реєстрації (нереєстрацію) ПН/РК, які не підлягають наданню отримувачеві (покупцеві). Однак із зазначеної дати запрацювала нова редакція ст. 1201 ПКУ, у якій не надто чітко прописали, за порушення строків реєстрації яких ПН/РК не повинні штрафувати. У цьому питанні податківці зайняли фіскальну позицію (див., зокрема, ІПК від 22.12.2018 р. № 5388/6/99-99-15-03-02-15/ІПК й ІПК від 29.12.2017 р. № 3246/6/99-95-42-03-15/ІПК, лист ДФСУ від 03.03.2017 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15) і наполягають, що штрафи, передбачені п.п. 1201.1 та 1201.2 ПКУ, не застосовують лише щодо ПН/РК, які не надаються одержувачеві (покупцеві) і водночасскладені на операції з постачання, які:

  • звільнені від ПДВ

або

  • обкладаються ПДВ за нульовою ставкою.

Хоча й без такого уточнення ПН/РК із нульовим ПДВ або без суми податку не потрапляють під такі штрафи через відсутність бази для їх нарахування.

Проте солідарний із податківцями в такому питанні й Мінфін. Так, у листі від 14.04.2017 р. № 11310-09-10/10306 міністерство розглянуло питання щодо правомірності застосування цих штрафів за несвоєчасну реєстрацію (нереєстрацію) у ЄРПН податкових накладних із компенсуючими податковими зобов’язаннями (себто складених платником на самого себе) і наголосило:

«…у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов’язань з податку на додану вартість відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу до такого платника податку застосовуються штрафні санкції визначені відповідно до статті 1201 Кодексу, крім податкових накладних, складених відповідно до підпункту «б» пункту 198.5 статті 198 Кодексу».

Помилкові (зайві) ПН зареєстровано із запізненням

Без сумніву, стосовно таких ПН/РК штрафу не повинно бути. Адже йдеться про помилкові документи, за якими не стоять господарські операції. Отже, у платника ПДВ не було обов’язку їх реєструвати в ЄРПН. Але як системі розпізнати зайві ПН/РК?

Із 01.12.2018 у платників ПДВ з’явиться можливість промаркувати зайві податкові накладні, які потрапили до ЄРПН. Але, на жаль, механізм виключення таких ПН/РК із ЄРПН можна застосувати не в усіх випадках. Докладніше про це читайте у статті «Зайві податкові накладні: як їх виключити з ЄРПН» газети № 257/2018. Тим часом штрафи нараховують за фактом несвоєчасної реєстрації автоматично.

Протягом тривалого часу податківці міцно стоять на тому, що ПКУ не містить жодних винятків щодо застосування штрафних санкцій за порушення строку реєстрації ПН/РК у ЄРПН, у т.ч. тих, які після їх реєстрації визнаються як зайво складені (див. ІПК ДФСУ від 25.04.2018 р. № 1855/6/99-99-12-02-01-15/ІПК й ІПК від 13.07.2018 р. № 3098/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Вибивається із цієї низки фіскальних роз’яснень ІПК ДФСУ від 04.05.2018 р. № 2004/6/99-99-07-05-06-15/ІПК, у якій контролери несподівано заявили:

«…відповідальність, передбачена ст. 1201 ПКУ за порушення граничних термінів реєстрації в ЄРПН помилкових (зайвих) податкових накладних, не застосовується».

Судова практика стосовно нарахування штрафів у разі несвоєчасної реєстрації зайвих ПН/РК неоднозначна.

У постанові від 26.06.2018 р. у справі № 813/4556/16 ВСУ зазначив: штрафні (фінансові) санкції, згідно з п. 1201.1 ПКУ, можуть бути застосовані лише у випадку, якщо платник податків — продавець товарів/послуг був зобов’язаний відповідно до вимог ПКУ скласти й зареєструвати податкову накладну у зв’язку з настанням однієї з подій — постачання товарів/послуг або надходження коштів від покупця як авансу.

А ось у постанові від 26.06.2018 р. № 816/1990/17 судді ВСУ касаційну скаргу платника ПДВ залишили без задоволення. Суть спору полягала в тому, що платник ПДВ із порушенням строків зареєстрував у ЄРПН помилкові ПН. Потім анулював їх за допомогою розрахунків коригування. Але податківці під час перевірки нарахували штраф за порушення строків реєстрації таких ПН.

Несвоєчасна реєстрація ПН/РК у результаті виправлення помилок

Як відомо, деякі помилки в обов’язкових реквізитах ПН неможливо виправити з допомогою лише розрахунку РК.

Наприклад, помилилися в даті складання податкової накладної. У такій ситуації платникові необхідно скласти й зареєструвати в ЄРПН, окрім сторнуючого РК, нову податкову накладну з правильною датою. Утім таку помилку не завжди вдається виявити відразу та вчасно реєструвати правильну ПН.

Контролери в таких випадках невблаганні, і нараховують платникам штрафи за несвоєчасну реєстрацію переоформленої ПН.

На щастя, суди, беручи до уваги обставини, стають на бік платників ПДВ. Тим часом важливо, аби ПН із помилкою була зареєстрована платником вчасно. Так, наприклад, у постанові ВСУ від 26.06.2018 р. у справі № 805/4998/16-а зазначено:

«…з огляду на те, що вперше податкові накладні були подані позивачем вчасно, а подання розрахунку коригування та нових податкових накладних обумовлено лише помилкою в даті їх виписки, що не вплинуло на їх кількісний та вартісний показник, то слід вважати, що платником дотримані норми щодо виправлення помилки в первинно поданих накладних, шляхом подання розрахунку коригування до них та нових накладних з виправленою датою, а тому підстав для застосування штрафу за порушення строків їх реєстрації не вбачається».

Технічні примхи ЄРПН

Щодо цього податківці в унісон зазначають: технічні перебої в роботі ЄРПН не звільняють від штрафів платника ПДВ і накладають їх за несвоєчасну реєстрацію повторно надісланих ПН/РК (див. ІПК ДФСУ від 22.02.2019 р. № 678/6/99-99-12-02-01-15/ІПК, ІПК від 20.02.2019 р. № 639/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, лист ДФС від 31.01.2019 р. № 5111/6/99-99-03-07-02-15).

Проте у судовому порядку платникам усе ж удається відстояти справедливість. Звісно, якщо платник переконливо доводить, що він зробив усе можливе, аби вчасно зареєструвати ПН/РК.

Наприклад, платник ПДВ переконав суддів, що його вини немає, що реєстрація ПН/РК відбулася лише на наступний день за днем відправлення ПН/РК до ЄРПН (див. постанову ВСУ від 10.05.2018 р. у справі № 819/869/17). Або інша ситуація: поповнивши електронний рахунок, платник ПДВ не відразу отримав можливість зареєструвати ПН, унаслідок цього податківці зафіксували факт несвоєчасної реєстрації та нарахували штраф, який платник ПДВ успішно оскаржив у суді (див. постанову ВСУ від 03.05.2018 р. у справі № 818/1070/17).

Штраф за нереєстрацію ПН/РК у ЄРПН

У разі якщо під час перевірки податківці виявлять факт нереєстрації в ЄРПН ПН/РК, то платникові ПДВ загрожує штраф у розмірі 50% суми ПДВ, що фігурує в такому документі. Якщо ж ПН/РК не було складено, то суму штрафу визначають як 50% суми ПДВ, нарахованої за операцією з постачання товарів/послуг (п. 1201.2 ПКУ).

Своєю чергою, платникові ПДВ на реєстрацію такої ПН/РК відводять 10 к.дн., що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення. Якщо у цей строк платник ПДВ таку ПН/РК не зареєструє, то штраф подвоюється, тобто становитиме вже 100% суми ПДВ.

Контролери наполягають: такий штраф не застосовують лише за нереєстрацію ПН/РК, які не надаються одержувачеві (покупцеві), при цьому складені на операції з постачання, що звільнені від ПДВ або обкладаються ПДВ за нульовою ставкою. За нереєстрацію інших ПН/РК нарахування цього штрафу не уникнути.

Чи буде адмінштраф за такі порушення

Як відомо, за неправильне ведення податкового обліку передбачено адміністративну відповідальність (п. 1631 КЗпАП). Однак порушення порядку реєстрації ПН/РК, на думку контролерів, не належить до таких правопорушень.

Так, у роз’ясненні з категорії 101.27 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua) податківці зазначають: адмінштрафу за такі порушення не буде, якщо платник ПДВ вчасно задекларує податкові зобов’язання з податкових накладних, не зареєстрованих у ЄРПН або зареєстрованих із порушенням установлених строків для такої реєстрації. Адже ці порушення не є підставою для невідображення платником податку — продавцем товарів/послуг суми ПДВ за такими податковими накладними в податкових зобов’язаннях відповідного звітного періоду, і власне вони не призводять до порушення порядку ведення податкового обліку.

Liga:REPORT – повний спектр можливостей для платників ПДВ:

Архів за лічені хвилини; реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ; звірка з ЄРПН; автозаповнення; перевірка контрагентів; масова перевірка ПН/РК, АН/РК, ТТН на наявність помилок; консолідація Декларації з ПДВ та унікальна функція — контроль ризиків блокування ПН. 

Спробуйте!

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі