Платникам ПДВ не звикати до щорічної зміни форми податкової накладної та порядку її заповнення. 2018 рік не став винятком. Проект змін було оприлюднено ще в травні, і ось доопрацьовані новації обрамлено Наказом № 763.

Оновлена форма податкової накладної та левова частка змін до порядку її заповнення запрацюють із 1 числа місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування Наказу № 763, тобто нову форму та правила її заповнення застосовуватимуться з 1 грудня 2018 року.

 

Нова податкова накладна
Зміни у заголовній частині податкової накладної

Тут з’явився новий реквізит «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта».

Цей реквізит передбачений як для продавця, так і для покупця.

Ідеться про податкові номери платників податку в розумінні п. 2.2 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588 (далі — Порядок № 1588), про що вказують виноски до цього реквізиту у формі податкової накладної. Отже, у новоспечених рядках доведеться вписувати податковий номер платника податку, яким є:

1) код ЄДРПОУ — для платників податків, включених до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (юросіб та відокремлених підрозділів юросіб – резидентів і нерезидентів);

2) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом платникам податків, зазначеним у п. 2.4 Порядку № 1588 (уповноваженим особам договорів про спільну діяльність, управителям майна, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції, постійним представництвам нерезидентів тощо);

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізосіб.

У разі якщо покупець або продавець-фізособа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це відповідний контролюючий орган та має про це відмітку в паспорт, для неї в новому рядку вказують серію (за наявності) та номер паспорта.

Ключове питання: чи належить новий реквізит до складу обов’язкових реквізитів податкової накладної?

Податковий номер платника податку – продавця та покупця зазначено у пп. «г» п. 201.1 ПКУ. У ПДВшному р. V ПКУ фразу «платника податку» потрібно читати як «платника ПДВ» (пп. 14.1.186 ПКУ). Законотворець, коли писав цю норму, мав на увазі саме індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який традиційно фігурує у податковій накладній як обов’язковий реквізит і слугує для ідентифікації сторін операції.

Звісно не можна виключати ймовірність того, що контролери і новий реквізит (податковий номер платника податку) зарахують до когорти обов’язкових. Тому ПДВшникам слід відповідально поставитися до його заповнення.

А ось серію та номер паспорта покупця віднести до обов’язкових реквізитів складно, бо про них п. 201.1 ПКУ навіть не згадує.

Заповнюють рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» отримувача (покупця) у разі:

 • постачання товарів/послуг платнику ПДВ;
 • складання податкової накладної (з типом причини 12) на неплатника ПДВ, у якій зазначають назву покупця й особливості заповнення якої встановлює п. 10 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (з урахуванням змін, унесених Наказом № 763), далі — Порядок № 1307).

Отже, для покупця-ПДВшника у податковій накладній доведеться вказувати разом з ІПН його податковий номер платника податку. Заповнення нового реквізиту, звісно, додасть клопоту бухгалтерам. Та зіставлення цих номерів під час реєстрації документа в ЄРПН, можливо, зменшить кількість податкових накладних із помилкою ІПН покупця, що потрапляють до реєстру.

Рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта»постачальника (продавця) заповнюють у всіх податкових накладних, окрім податкової накладної з типом причини 14, тобто складеної на нерезидентські послуги, місце постачання яких — митна територія України (абз. 3 п. 12 Порядку № 1307). Своєю чергою, у рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач нерезидентських послуг зазначає власні дані (зокрема — свій ІПН та податковий номер платника податку або серію (за наявності) та номер паспорта).

У разі якщо отримувачем товарів/послуг є філія (структурний підрозділ) платника ПДВ, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору, під час складання податкової накладної, як і раніше, у рядку «Номер філії отримувача (покупця)» зазначають числовий номер такої філії (структурного підрозділу), а в рядках «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» — ІПН головного підприємства — платника ПДВ. Дані останнього уписують й у новому рядку «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» (п. 7 Порядку № 1307).

Зміни в табличній частині податкової накладної

У розділі Б податкової накладної з’явилася нова графа 11 «Сума податку на додану вартість». Тож, суму податкових зобов’язань із ПДВ доведеться розписувати в розрізі рядків номенклатури.

Заповнюють графу 11 у гривнях із копійками із зазначенням після коми до 6-ти знаків включно.

Тим часом варто також згадати про косметичні правки. А саме — про перейменування графи 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» податкової накладної. Її назва буде такою: «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця».

Підкоригували й примітки під таблицею. Так, наприклад, виноска 6 (колишня виноска 4) нині містить підказку, що в разі здійснення пільгових операцій, які не внесені в довідники пільг, у графі 9 проставляють умовний код «99999999», а у відведеному полі виноски 6 уписують відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від ПДВ. Раніше про умовний код пільги згадував лише пп. 7 п. 16 Порядку № 1307.

Зведені податкові накладні

Для того щоб одразу із шапки зведеної податкової накладної було видно, до якого типу зведених накладних вона належить, їх типи закодували (див. п. 11 Порядку № 1307 і таблицю).

Таблиця

Код ознаки

Тип зведеної податкової накладної

1

у разі нарахування компенсуючих ПДВ-зобов’язань за п. 198.5 ПКУ;

2

у разі нарахування компенсуючих податкових зобов’язань за п. 199.1 ПКУ;

3

у разі складання зведених податкових накладних на загальну суму перевищення мінімальної бази над фактичною ціною постачання (особливості заповнення яких викладено у п. 15 Порядку № 1307);

4

у разі складання зведених податкових накладних на ритмічні або безперервні постачання (п. 19 Порядку № 1307)

Код ознаки проставляють у полі «Зведена податкова накладна» замість позначки «Х», яку тут ставили раніше.

Наказом № 763 деталізували порядок заповнення зведеної податкової накладної на неплатників ПДВ у разі здійснення ритмічних або безперервних постачань (п. 19 Порядку № 1307). А саме:

 • у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» такої податкової накладної роблять позначку «Х» і вказують тип причини 02;
 • у графі «Отримувач (покупець)» зазначають «Неплатник»;
 • у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляють умовний ІПН «100000000000»;
 • рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюють.

Зразок

Підсумкова податкова накладна

З 01.01.2020 для податкових накладних, складених за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), діятимуть такі правила заповнення (п. 14 Порядку № 1307):

 • у рядку «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» податкової накладної робитимуть позначку «Х» і вказуватимуть тип причини 11;
 • у рядку «Отримувач (покупець)» зазначатимуть «Неплатник»;
 • у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставлятимуть умовний ІПН «100000000000»;
 • рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюватимуть;
 • інші дані та показники такої податкової накладної заповнюватимуть за правилами, визначеними Порядком № 1307.

Зауважимо: такі самі правила діють і нині (за винятком приписів щодо незаповнення нового реквізиту, які запрацюють із 1 грудня). Наразі їх прописано в абз. 1 п. 12 Порядку № 1307.  Єдина відмінність — це уточнення про те, що інші дані та показники такої податкової накладної заповнюють за правилами, визначеними Порядком № 1307. Проблемним реквізитом для заповнення підсумкової накладної завжди була номенклатура. Наразі податківці дозволяють групувати її за кодами УКТ ЗЕД — для товарів і кодами ДКПП — для послуг (категорія 101.16 системи «ЗІР»). Чи означають ці зміни, що з 2020 жодних поблажок не буде, сказати важко. Тож поживемо — побачимо.

Оновлений розрахунок коригування
Зміна форми розрахунку коригування

Як і в податковій накладній, у шапці розрахунку коригування в полях для даних покупця та продавця з’явилися рядки для нового реквізиту «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта». До розрахунку коригування такі дані перекочовують із податкової накладної, до якої його складають.

Окрім синхронних (із формою податкової накладної) змін у заголовній частині розрахунку коригування, метаморфоз зазнала і його таблична частина.


Це неповна версія статті. Передплативши видання Інтерактивна бухгалтерія на 2019 рік, ви отримаєте: 

 • Щоденні професійні новини онлайн
 • Щоденну бухгалтерську газету онлайн
 • Базу аналітичних матеріалів з однією з кращих систем пошуку
 • Персональні консультації
 • Онлайн-сервіси: календар бухгалтера, мої документи, особистий асистент, вебінари

Запитуйте у наших консультантів видання Інтерактивна Бухгалтерія + сервіс звітності Liga:REPORT Для нових користувачів ми надаємо безкоштовний тестовий доступ до матеріалів видання на 3 дні.  

Тел: +38 044 392 32 02


 

автор: Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку й оподаткування