Винагорода за договорами ЦПД: заповнення Звіту з ЄСВ

НДС
07.10.2019, 02:42

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

Як свідчить практика, доволі часто виникають питання щодо заповнення звітності з ЄСВ, якщо особа виконує роботи чи надає послуги за ЦПД. Це пов’язано з тим, що ЦПД може тривати декілька днів, а може й місяць-два. Дати нарахування та виплати винагороди за ЦПД теж можуть різнитися. То коли ж їх показувати у звітності? З’ясуймо

Платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи й організації, інші юрособи незалежно від форми власності, виду діяльності й господарювання та підприємці, які використовують працю фізосіб за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464VIдалі — Закон про ЄСВ).

ЄСВ не нараховують лише на винагороди за ЦПД, укладеними з фізособами-підприємцями, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Сума винагороди фізособам за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД є базою для нарахування єдиного внеску (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). Особливості нарахування ЄСВ на винагороду за ЦПД, що тривають понад місяць, визначено ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ.

Особливості нарахування ЄСВ на винагороду за ЦПД

На суму винагороди за ЦПД нараховують ЄСВ за ставкою 22% (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ). Для осіб, що отримують дохід за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, ЄСВ нараховують на суму, котру визначають, розділивши суму доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (далі — максимальна величина) у 2019 році — 62595 грн.

До того ж зауважимо: з 01.01.2016 діють певні особливості, визначені абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, якщо ЄСВ нараховують за ЦПД, укладеними з працівниками підприємств. Коли працівники виконують роботи (надають послуги) за основним місцем роботи, то суму винагороди за ЦПД ураховують під час визначення мінімальної бази нарахування ЄСВ(див. лист ДФС від 03.03.2017 р. № 4496/6/99-95-42-02-15).

Нюанси відображення винагороди за ЦПД у звітності з ЄСВ

Особливості заповнення звітності з ЄСВ визначено Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435).

Далі розгляньмо, у яких реквізитах і таблицях звіту з ЄСВ відображають відомості про укладені ЦПД і нараховані за ними винагороди.

У заголовній частині таблиці 1 Форми № Д4 заповнюють такий реквізит:

«Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру»  включають осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за ЦПД.

У таблиці 5 Форми № Д4 для застрахованих осіб, які виконують роботи (надали послуги) за ЦПД, заповнюють такі дані:

 • у реквізиті 7 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 — так, 0 — ні)»: для осіб, які є працівниками страхувальника, проставляють «1», а для непрацівників  «0»;
 • у реквізиті 8 «Категорія особи» проставляють «3» (особа, яка виконує роботи за договорами цивільно-правового характеру);
 • у реквізиті 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток» проставляють дати початку та закінчення цивільно-правових відносин згідно із ЦПД і/або актом про надання послуг. При цьому завважте: якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано ЦПД, запис про дату початку та дату припинення цивільно-правових відносин здійснюють в одному рядку;
 • у реквізиті 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду» зазначають назву та реквізити відповідного ЦПД (наприклад, «Договір підряду від 10.09.2019 № 10»);
 • у реквізиті 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — слід указати, приміром: «Закінчення строку дії договору підряду від 10.09.2019 № 10».

Зверніть увагу!

Коли особа надає послуги за ЦПД, то в реквізиті 11 проставляють лише дні, у які безпосередньо надавали зазначені послуги (згідно з актом про надання послуг), — указують однакові дати початку й закінчення цивільно-правових відносин.

Якщо роботи виконують за ЦПД, то датою початку й закінчення цивільно-правових відносин є, відповідно, дата початку й дата закінчення дії укладеного ЦПД (див. п. 1.2 Опису формату Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 р. за № 460/26905, наведеного в листі ПФУ від 19.06.2015 р., далі — Опис формату Звіту).

Якщо протягом звітного періоду цивільно-правовий договір було розірвано, а потім знову укладено, на таку застраховану особу необхідно робити два записи в таблиці 5: перший — із зазначенням дати припинення, другий — указуючи дату початку цивільно-правових відносин (п. 8 р. IV Порядку № 435).


У таблиці 6 Форми № Д4 для осіб, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД, указують такі відомості:

 • у реквізиті 9 «Код категорії ЗО» проставляють «26» (сума винагороди за ЦПД) чи «38» (сума винагороди за ЦПД, зокрема, для УТОГ і УТОС);
 • у реквізиті 10 «Код типу нарахувань» зазначають «1» — якщо винагорода за ЦПД була нарахована за період, що припадає на два і більше місяців, а коли строк дії договору припадає на один місяць — за цим реквізитом нічого не зазначають;
 • у реквізиті 11 «Місяць, за який проведено нарахування» указують місяць, за який нарахували винагороду за ЦПД;
 • реквізит 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах, проходження військової служби протягом звітного місяця» заповнюють обов’язково у всіх звітних місяцях, протягом дії ЦПД, незважаючи на те, в якому місяці відбувається виплата винагороди за таким договором (див. роз’яснення з підкатегорії 3010.06.01 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Цю графу заповнюють, якщо ЦПД укладено не з працівником підприємства або якщо трудові виплати працівникові не нараховували. Якщо ЦПД укладено з працівником, який отримував протягом звітного місяця зарплату, то даний реквізит заповнюють лише за рядком, у якому відображають суму нарахованої зарплати. І ще один нюанс: кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди;
 • реквізити 17, 18 і 21 заповнюють у місяцях, у яких була нарахована винагорода за ЦПД.

Зверніть увагу!

Для осіб, які надають послуги за ЦПД, у реквізиті 15 підсумовують лише дні, у які безпосередньо надавали послуги. А в разі виконання робіт указують кількість календарних днів у періоді, протягом якого вони виконувалися, — відповідно до періоду дії укладеного ЦПД (див. п. 1.3 Опису формату Звіту).


Приклади заповнення звітності з ЄСВ

Розгляньмо декілька практичних ситуацій, пов’язаних із нарахуванням ЄСВ і заповненням Форми № Д4 за умови укладення ЦПД на виконання робіт (надання послуг).

Ситуація 1

Сова П. І. (непрацівник підприємства) виконував роботи за ЦПД із 4 липня по 19 вересня 2019 року. Підприємство наприкінці вересня 2019 року нарахувало фізособі винагороду за виконану роботу в сумі 48000 грн.

Оскільки винагороду нараховано відразу за три місяці (за липень, серпень і вересень), базу нарахування для кожного із цих місяців визначають, розділивши загальну суму винагороди на 3, тобто:

48000 грн : 3 = 16000 грн.

Як бачимо, сума винагороди у жодному з місяців не перевищує максимальної бази нарахування ЄСВ.

За кожен місяць потрібно нарахувати ЄСВ в однаковій сумі:

16000 грн × 22% = 3520 грн.

Відомості про укладення ЦПД із такою застрахованою особою треба було заповнити в таблиці 5 і таблиці 6 Форми № Д4 за липень 2019 року (див. фрагменти 1 і 2).

Фрагмент 1

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб — за липень 2019 року

Фрагмент 2

Таблиця 6 Форми № Д4 — за липень 2019 року

У серпні 2019 року фізособі не нараховували винагороду за ЦПД, але все одно потрібно обов’язково заповнити реквізит 15 для цієї особи (дивфрагмент 3).

Фрагмент 3

Таблиця 6 Форми № Д4 — за серпень 2019 року

У вересні 2019 року фізособі нараховували винагороду за ЦПД за липень-вересень 2019 року, і закінчилася дія ЦПД. Тому відомості про припинення відносин із такою особою потрібно зазначати в таблиці 5 Форми № Д4 за вересень 2019 року (див. фрагмент 4).

Фрагмент 4

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб — за вересень 2019 року

Якщо винагороду виплачують одразу за 3 місяці, для такої застрахованої особи в таблиці 6 Форми № Д4 за вересень 2019 року відводять 3 рядки, зазначаючи обов’язково в реквізиті 10 код типу нарахувань — «1» й однакові суми винагороди та ЄСВ за кожен місяць (див. фрагмент 5).

Фрагмент 5

Таблиця 6 Форми № Д4 — за вересень 2019 року

Отже, відображаючи винагороду за ЦПД, нараховану за декілька місяців, потрібно обов’язково відводити окремі рядки для кожного місяця, і в реквізиті 10 зазначати код типу нарахувань «1».

Ситуація 2

Фізособа Кийко І. С. (непрацівник підприємства) надавав послуги за ЦПД протягом серпня 2019 року, а саме: 5, 12, 19 і 27 числа, що підтверджує акт надання послуг. Підприємство нарахувало винагороду за ЦПД у сумі 4800 грн лише наприкінці вересня, а виплатило на початку жовтня.

У такій ситуації виникає питання: за який місяць потрібно відображати винагороду за ЦПД у звіті з ЄСВ? Відповідь на питання на нього зазначено у ч. 2 ст. 9 Закону про ЄСВ, зокрема: ЄСВ обчислюють на підставі бухгалтерських й інших документів, що підтверджують нарахування доходу, на який нараховують єдиний внесок.

Отже, нараховану винагороду за ЦПД відображаємо у звіті з ЄСВ за вересень 2019 року, але в реквізиті 11 зазначаємо «082019». А таблицю 5 Форми № Д4 потрібно заповнити в місяці надання послуг, тобто під час складання звіту з ЄСВ за серпень.

Послуга існує лише тоді, коли її надають, тому надання послуг за ЦПД фактично відбувається не протягом строку дії договору, а лише в конкретні дні, коли безпосередньо надають послугу. Це потрібно врахувати під час заповнення реквізиту 11 таблиці 5 Форми № Д4за серпень 2019 року (див. фрагмент 6) і реквізиту 15 таблиці 6 Форми № Д4 за серпень 2019 року (див. фрагмент 7).

Фрагмент 6

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб — за серпень 2019 року

Фрагмент 7

Таблиця 6 Форми № Д4 — за серпень 2019 року

Фрагмент 8

Таблиця 6 Форми № Д4 — за вересень 2019 року

 

Про те, як заповнювати звітність із ЄСВ, коли роботи за ЦПД виконував працівник підприємства, з прикладами заповнення таблиці 6 Форми № Д4, читайте у статті «Як нараховувати ЄСВ на винагороду за цивільно-правовим договором».

Ситуація 3

Фізособа Семенова І. В. (непрацівник підприємства) уклала з підприємством договір підряду на період із 5 по 30 серпня 2019 року, але протягом місяця вона захворіла й надала листок непрацездатності за період із 12 по 20 серпня. Винагороду за ЦПД було нараховано 02.09.2019, а лікарняні — 09.09.2019 (після подання таблиці 5 Звіту з ЄСВ за серпень). Сума винагороди становить 10000 грн, лікарняних — 2800 грн.

Докладно порядок оплати лікарняних особам, що працюють за ЦПД, ми розглянули у статті «Лікарняні та декретні фізособам, що виконують роботи за ЦПД». Там ми з’ясували, що з метою контролю за використанням коштів Фонду соцсраху до заяви-розрахунку бажано додавати копію таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» Звіту з ЄСВ із відомостями щодо ЦПД, під час дії якого стався страховий випадок.

Тож, підприємству, на якому особа працює за ЦПД, дійсно варто спочатку подати Звіт із ЄСВ, що містить таблицю 5 з відомостями про період виконання робіт (надання послуг) за ЦПД і лише після цього проводити нарахування лікарняних і подавати заяву-розрахунок для отримання фінансування з Фонду соцстраху.

Отже, у такій ситуації відомості про період роботи за договором підряду потраплять до таблиці 5 Звіту з ЄСВ за серпень. У реквізиті 15 таблиці 6 Звіту за серпень потрібно відобразити кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах, тобто в нашому випадку — 26 к.дн. (період хвороби не виключаємо).

Далі відобразимо суму нарахованої винагороди та лікарняні, які потраплять до таблиці 6 за вересень.

Фрагмент 9

Таблиця 6 Форми № Д4 — за вересень 2019 року

Зверніть увагу: реквізит 15 не заповнюємо, оскільки Порядком № 435 чітко передбачено, що кількість календарних днів перебування в трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди(за винятком відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду).

Онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT – сучасно, зручно та безпечно для компаній усіх форм власності.

 • Зручна система ПДВ
 • Розумні підказки
 • Безпечна робота з контрагентами
 • Звірка з ЄРПН
 • Доступ до актуальних вебінарів

Комплексна професійна підтримка бухгалтерів від ЛІГА:ЗАКОН під час складання річної звітності!

Категорія: Всі новини | Думка експерта

Мітки: |

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі