• За матеріалами видання 

Інтерактивна бухгалтерія

Шлях податкових накладних і розрахунків коригування (далі — ПН/РК) до Єдиного реєстру податкових накладних непростий. Адже тут на них чекає жорсткий «фейсконтроль», пройти який вдається не кожному документу. У цій статті ми розглянемо механізм зупинки реєстрації ПН/РК, а також порядок їх розблокування

Етапи перевірки ПН/РК

Прямуючи до ЄРПН, одні ПН/РК проходять два, а інші — три рівні перевірки. Саме третій рівень і є моніторингом ризиковості ПН/РК. Покажемо три етапи перевірки документів на схемі 1.

Схема 1

Етапи перевірки ПН/РК на шляху до ЄРПН

Два перших етапи проходять усі ПН/РК. Коли за результатами перевірки на другому етапі визначено, що ПН/РК відповідають одній з ознак, що надають імунітет від блокування, такі ПН/РК не підлягають моніторингу та реєструються у ЄРПН. Якщо ж імунітету немає, то ПН/РК перевіряють на відповідність критеріям ризиковості, тобто документ потрапляє під автоматизований моніторинг відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків.


Liga:REPORT — онлайн-сервіс звітності з автоматичним аналізом ризиків блокування податкових накладних (ПН) або розрахунків коригування (РК).

Спробувати


Автоматизований моніторинг ризиковості

Отже, на третьому рівні перевірки ПН/РК, які не отримали імунітету, перевірятимуть на відповідність (п. 5 Порядку № 117):

 • критеріям ризиковості платника податку,
 • критеріям ризиковості здійснення операцій.

Своєю чергою, ураховують позитивну податкову історію платника податку (див. схему 2).

Схема 2

Згідно п. 10 Порядку № 117 повноваження визначати критерії ризиковості та перелік показників, за якими визначають позитивну податкову історію платника, покладено на ДФСУ. Тож, це відомство встановило критерії блокування в листі ДФСУ від 05.11.2018 р. № 4065/99-99-07-05-04-18. Хоча п. 201.16 ПКУ зобов’язує саме КМУ визначати порядок і підстави для блокування ПН/РК.

Докладно про критерії блокування та законність їх установлення листом ДФСУ ми поговоримо в наступній статті в межах цієї теми тижня.

Перевірити, чи має платник ПДВ позитивну податкову історію, він має змогу щомісяця у своєму електронному кабінеті за показниками, розрахованими ДФС до 10 числа місяця, що настає за звітним.

Порядок блокування

У разі зупинення реєстрації ПН/РК платник отримує квитанцію, що підтверджує цей факт. У такій квитанції зазначають (п. 13 Порядку № 117):

1) номер і дату складання ПН/РК, реєстрацію якої/якого зупинено;

2) порядковий номер, номенклатуру товарів/послуг продавця, код товару за УКТ ЗЕД/послуги за ДКПП, зазначені в ПН/РК, реєстрація яких зупинена;

3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію ПН/РК у ЄРПН, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН.

Таку квитанцію одночасно надсилають постачальникові (продавцеві) й отримувачеві (покупцеві) — платникові ПДВ (п. 17 Порядку № 1246).

ДФС у відкритому доступі веде Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена (далі — Реєстр заблокованих ПН/РК). Його щодня це відомство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті. До того ж такий реєстр розміщено в Електронному кабінеті платника.

Реєстр заблокованих ПН/РК покликаний забезпечити прозорість і публічність процесу розблокування.

Порядок розблокування

1. Подання платником ПДВ пояснень і копій документів

Аби розблокувати ПН/РК, платникові ПДВ необхідно подати пояснення та копії документів, достатніх для прийняття контролерами рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН. Перелік таких документів наведено у п. 14 Порядку № 117, а саме:

 • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти з додатками до них;
 • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, що одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання та транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у т.ч. рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором і/або законодавством.

Пояснення та копії документів подаються у вигляді Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено (далі — Повідомлення) за формою J(F)1312603 (див. роз’яснення з категорії 101.17 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). До такого Повідомлення слід додати письмові пояснення та копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF (розмір кожного додатка не має перевищувати 2 МБ).

У разі якщо платник припустився помилки в такому Повідомленні (отримав квитанцію про неприйняття документа), він має право надіслати нове Повідомлення з правильними даними. Про таку можливість зазначає ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. у повідомленні на своєму сайті.

До речі, ПДВшник може подати один пакет документів до декількох заблокованих ПН/РК (п. 15 Порядку № 117), але за умови, якщо:

 • такі ПН/РК складені на одного отримувача — платника ПДВ за одним і тим самим договором

або

 • у цих ПН/РК відображені однотипні операції (з однаковими кодами товарів за УКТ ЗЕД або кодами послуг за ДКПП).

«Розблоковуючий» пакет документів платник ПДВ має право подати протягом 365 к.дн. із дати складання заблокованої ПН/РК в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС. Податківці застерігають, що подовження такого строку Порядком № 117 не передбачено (див. ІПК від 08.04.2019 р. № 1504/6/99-99-29-02-02-15/ІПК).

У випадку зупинення реєстрації в ЄРПН РК на зменшення податкових зобов’язань пояснення та копії документів для розблокування подає платник ПДВ — продавець, що склав такий РК (див. роз’яснення з категорії 101.17 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Якщо заблокували зайву податкову накладну, то документи на її розблокування можна не подавати. Про це повідомляють податківці в роз’ясненні з категорії 101.17 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

2. Розгляд комісіями ДФС документів і прийняття рішень

Пояснення та копії документів для розблокування ПН/РК прийматимуть й ухвалюватимуть відповідні рішення комісії ДФС двох рівнів:

 • регіонального (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві й Офісу великих платників ДФС);
 • центрального (комісії ДФС).

Комісії регіонального рівня протягом 5 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень і копій документів від платника, приймають Рішення про відмову або реєстрацію ПН/РК у ЄРПН:

 • щодо платників ПДВ, у яких обсяг постачання у зареєстрованих у поточному місяці ПН/РК (з урахуванням ПН/РК, поданих на реєстрацію) становить менш ніж 30 млн грн ТА які на дату зупинення реєстрації ПН/РК не відповідали критеріям ризиковості платника податку. Такі рішення реєструють у Реєстрі та надсилають платникам;
 • щодо платників ПДВ, у яких обсяг постачання у зареєстрованих у поточному місяці ПН/РК (з урахуванням ПН/РК, поданих на реєстрацію) становить понад 30 млн грн включно та/або ризикових платників ПДВ. Далі рішення попередньо реєструють у Реєстрі й надсилають до Комісії центрального рівня.

Своєю чергою, Комісія центрального рівня протягом 7 робочих днів, що настають за днем отримання пояснень і копій документів від платника (але не раніше отриманого рішення комісії регіонального рівня), може прийняти інше рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК. Тоді нове рішення включають до Реєстру та надсилають платникові, а рішення Комісії регіонального рівня скасовують (п. 24 Порядку № 117).

Рішення комісій набирає чинності після реєстрації його в Реєстрі заблокованих ПН/РК.

Принцип мовчазної згоди

Пояснімо, як діє цей принцип стосовно рішень комісій про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН або відмову в такій реєстрації.

Отже, якщо комісією центрального рівня у визначений строк не прийнято інше Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН, набирає чинності Рішення комісії регіонального рівня з дня, наступного після закінчення 7-денного строку, та надсилається платникові ПДВ (п. 26 Порядку № 117).

Заблоковані ПН/РК мають реєструвати в день настання однієї з таких подій, якщо:

 • протягом 5 робочих днів комісією регіонального рівня не прийнято та/або не зареєстровано Рішення про відмову або реєстрацію ПН/РК у ЄРПН щодо неризикових платників з обсягом постачання у зареєстрованих у поточному місяці ПН/РК (з урахуванням поданих на реєстрацію) менш як 30 млн грн;
 • протягом 7 робочих днів комісією регіонального рівня не прийнято та/або не зареєстровано Рішення про відмову або реєстрацію ПН/РК у ЄРПН щодо платників з обсягом постачання понад 30 млн грн включно та/або які на дату зупинення реєстрації ПН/РК відповідали критеріям ризиковості платника ПДВ (п. 28 Порядку № 117).
Реєстрація розблокованих ПН/РК

ПН/РК, реєстрацію яких було зупинено, реєструють у ЄРПН у день настання однієї з таких подій (п. 28 Порядку № 117):

 • прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН;
 • рішення суду набрало законної сили про реєстрацію ПН/РК у ЄРПН;
 • спрацював принцип мовчазної згоди.

З питань реєстрації ПН/РК у ЄРПН після набрання законної сили рішенням суду контролери пропонують звертатися письмово до ДФС (див. роз’яснення з категорії 101.17 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Відмова в розблокуванні ПН/РК

У п. 21 Порядку № 117 наведено вичерпний перелік підстав для відмови в реєстрації ПН/РК:

 • ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у заблокованих ПН/РК;
 • ненадання платником ПДВ копій документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК;
 • надання платником ПДВ копій документів, складених із порушенням законодавства.

У Рішенні про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН (додаток 2 до Порядку № 117) податківці зазначатимуть: яких саме документів із переліку або пояснень до якої інформації в ПН/РК їм не вистачило, аби прийняти позитивне для платника рішення, чи які з наданих платником документів складені з порушенням законодавства.

Наголошуємо: рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН платник ПДВ може оскаржити в адміністративному чи судовому порядку. А ось рішення комісії центрального рівня про відмову в реєстрації віднедавна можна оскаржити лише у судовому порядку. Розлогіше про оскарження таких рішень читайте в одному з наступних номерів газети в межах запланованої теми тижня.

Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку й оподаткування