Порядок заповнення фінзвітності бюджетниками відкоригували

08.01.2019, 12:20

За матеріалами 

щоденної електронної газети 

Інтерактивна бухгалтерія

 

Коментар до наказу Мінфіну України від 27.11.2018 р. № 939, що набрав чинності 14.12.2018. 

Зміни передусім пов’язані з уточненням положень нормативних актів, зокрема:

 • відповідність із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік), який поширюється й на бюджетні установи;
 • у зв’язку із заміною антитерористичної операції (АТО) операцією об’єднаних сил (ООС);
 • через запровадження подання фінансової звітності через АС «Є-Звітність».

Увага! Перегляньте запис вебінару «Річна звітність – бюджетна та фінансова». 

Дізнатись більше


До Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307 (далі — Порядок № 307), змін унесено небагато. Тож, стисло зупинімося на кожній із них.

По-перше, більше немає квартальної фінансової звітності, її назвали проміжною відповідно до ст. 13 Закону про бухоблік. Звітним періодом для складання проміжної фінансової звітності є відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), що розпочинається 1 січня і закінчується в останній день звітного періоду (п. 7 р. І Порядку № 307).

По-друге, для суб’єктів держсектора, створених протягом звітного періоду, уточнили, що вони не зазначають у фінансовій звітності залишки на початок звітного періоду та показники за аналогічний період попереднього року (п. 8 р. І Порядку № 307).

По-третє, норму п. 10 р. І Порядку № 307, де прописано, що в разі неподання на звітну дату фінзвітності суб’єктами держсектора, які знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення АТО, до консолідованої фінансової звітності включають показники фінзвітності таких суб’єктів, поданої ними за попередній звітний період, поширили й на території, де здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які здійснюються шляхом проведення операції ООС.

Контролюючі суб’єкти держсектора до консолідованої річної фінзвітності окремо подають фінзвітність суб’єктів держсектора, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або заходів ООС.

По-четверте, уточнено також порядок подання, перевірки й візування фінзвітності, зокрема:

 • контролюючий суб’єкт держсектора подає фінзвітність із відміткою органів Казначейства щодо відповідності аналогічним даним, відображеним у бухобліку органів Казначейства;
 • усі форми фінзвітності суб’єктів держсектора, а також консолідовану фінзвітність перевіряє та візує відповідний орган Казначейства шляхом:
  • накладення кваліфікованого електронного підпису на кожну форму фінзвітності, яка подається із застосуванням АС «Є-Звітність»;
  • засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінзвітності, поданих на паперових носіях.

Подання фінзвітності через АС «Є-Звітність»

У разі подання фінансової звітності із застосуванням АС «Є-Звітність» кількість аркушів за кожною формою звітності у супроводжувальному листі не зазначається (п. 12 р. І Порядку № 307).

У новій редакції викладено п. 13 р. І Порядку № 307, у якому прописано:

 • форми звітності складаються та подаються із застосуванням АС «Є-Звітність», інформацію про порядок роботи якої Казначейство розміщує на власному офіційному веб-сайті;
 • під час подання звітності органам Казначейства може здійснюватись обмін документами в електронному вигляді, у т.ч. електронними, з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV і Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII;
 • у разі подання звітності до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про статус документа, підтвердженням успішного її передання є повідомлення про статус переданого документа до АС «Є-Звітність»;
 • у разі невдалої спроби передання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про неприйняття звітності, тому необхідно повторно передати звітність.

Якщо неможливо подати звітність із застосуванням АС «Є-Звітність» через Інтернет із технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС «Є-Звітність» з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства. У разі коли такої можливості немає, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.

Грошові кошти та їх еквіваленти в Балансі (форма № 1-дс)

Їх відображають у р. ІІ «Фінансові активи» Активу Балансу (форми № 1-дс).

Коментованим наказом п. 1 р. ІІ Порядку № 307 доповнили новим, сімнадцятим, абзацом, яким закріпили визначення грошових коштів у дорозі:

«Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в дорозі» — це кошти, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному звітному періоді. Для їх відображення тепер призначений окремий, новий, рядок 1164 розділу ІІ Активу Балансу.

Водночас до рядків 1162 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в Казначействі» і 1163 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в установах банків» Активу Балансу кошти в дорозі не повинні потрапляти.

Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс)

У п. 2 р. ІІІ Порядку № 307 уточнили, як заповнювати планові показники у статтях 2530–2790 р. III Звіту про фінансові результати (форма № 2-дс).

Такий розділ заповнюють органи Казначейства та державні цільові фонди, відображаючи інформацію про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету й економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно з:

 • затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом)

та

 • плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

У статтях 2530–2790 визначають різницю між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) і затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

Проте в р. ІІІ Звіту про фінансові результати граф стало менше, оскільки для планових показників нині відведено лише дві графи (замість 4-х), у яких показують: за загальним фондом — план на звітний рік, за спеціальним фондом — план на звітний рік з урахуванням змін.

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс)

У Звіті про рух грошових коштів (форма № 3-дс) наразі є поняття «внутрішні операції». Адже п. 3 р. ІІ Порядку № 307 доповнено новими абзацами, а р. І форми № 3-дс — новими статтями.

У статті 3050 «Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями» р. І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових коштів (форми № 3-дс) відображають надходження готівкових коштів і грошових документів до каси суб’єкта держсектора, коштів у дорозі.

У статті 3135 «Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями» р. І «Рух коштів у результаті операційної діяльності» Звіту про рух грошових коштів (форми № 3-дс) показують використання готівкових коштів, грошових документів із каси суб’єкта держсектора та зарахування коштів у дорозі на відповідні рахунки.

Отже, як бачимо, зміни не суттєві, але на них варто звернути увагу. Тим паче що форми фінансової звітності теж оновлено.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт

Отримайте відповіді на найбільш актуальні запитання подання фінансової звітності бюджетними установами:
 Бюджетна річна звітність
 Фінансова звітність
 Січневі операції, що зачіпають минулий рік
 Зарплата бюджетників у 2019 році

Лектор: Світлана Лістрова, експерт з оплати праці, постійний автор щоденної газети Інтерактивна бухгалтерія. Заповніть форму ➡️ http://bit.ly/2VaXiJK та отримайте посилання на запис вебінару на свою пошту. Реєстрація безкоштовна.

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі