Оновлена форма декларації з податку на прибуток

23.12.2019, 05:57

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

(Коментар до наказу Мінфіну України «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 14.11.2019 р. № 481, далі — Наказ № 481)

Набрання чинності

Наказом від 14.11.2019 р. № 481 Мінфін затвердив Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 (далі — декларація з податку на прибуток).

Як визначено у п. 3 цього наказу, він набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім змін до додатка РІ та нового додатка ПП, які набирають чинності з 01.01.2020.

Водночас згідно з п. 46.6 ПКУ нові форми декларацій (розрахунків) застосовують із періоду, наступного за періодом оприлюднення.

Зазначені зміни оприлюднили в цьому місяці (грудні 2019 р.). Тож уперше звітувати за оновленою формою декларації з податку на прибуток відповідно до ПКУ потрібно за періоди з 01.01.2020 (І квартал 2020 р. — для тих, хто звітує щоквартально). Причому це стосується всіх змін.

Проте, як свідчить практика, податківці часто ігнорують це правило. Тому, найімовірніше, вони наполягатимуть на звітуванні за частково оновленою (не враховуючи змін до додатка РІ та без нового додатка ПП) формою декларації вже за поточні звітні періоди (2019 рік).

Отже, чекатимемо на офіційні роз’яснення ДПСУ. Сподіваймося, що незабаром вони все ж з’являться.

Новий додаток ПП

Нагадаємо, що починаючи з 2020 року буде скасовано обов’язок суб’єктів господарювання складати та подавати окремий звіт про суми податкових пільг. Відповідне рішення закріплено постановою КМУ від 31.10.2018 р. № 891, яка набирає чинності з 1 січня 2020 р.

Отже, тепер інформація про суми податкових пільг повинна бути в податковій звітності.

Через це декларацію з податку на прибуток доповнено новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг1», а таблицю про наявність додатків — відповідним полем.

При цьому платники податку, які не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг, подаватимуть додаток ПП відповідно до Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі — Порядок № 1233).

Як і форма Звіту про суми податкових пільг, затверджена постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (див. статтю «Звіт про суми податкових пільг: хто, коли та як має заповнювати й подавати»), додаток ПП міститиме інформацію про:

 • код податкової пільги згідно з довідником пільг, затвердженим ДПС, та її найменування;
 • суму податкових пільг;
 • строк користування податковими пільгами у звітному періоді;
 • суму податкових пільг, використану за цільовим призначенням.

Наведімо фрагмент форми додатка ПП.

Інформація про суми податкових пільг1

Код пільги за кожним видом податкових пільг згідно з довідником пільг2

Найменування податкової пільги згідно з довідником пільг2

Сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти), гривень

Строк користування податковою пільгою у звітному періоді

Сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням4,

гривень

число, місяць, рік початку3

число, місяць, рік закінчення3

1

2

3

4

5

6

 

1 Подається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (із змінами) платником податку, що не сплачує податок у зв’язку з отриманням податкових пільг.

2 Довідник пільг затверджується Державною фіскальною службою України відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (із змінами).

3 У разі якщо строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду.

4 Зазначається обсяг пільг відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

Отже, додаток ПП до декларації з податку на прибуток має таке саме наповнення, як і Звіт про суми податкових пільг, який із 2020 року вже подавати не потрібно.

Додаток ПП, як і саму декларацію, потрібно буде подавати за І квартал, півріччя, три квартали, рік. Водночас уперше додаток ПП платники податку, що не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг, подаватимуть за І квартал 2020 р.

Крім того, передбачено подання додатка ПП з позначкою «Звітна», «Звітна нова» й «Уточнююча» в разі:

 • подання додатка ПП за поточний звітний період;
 • виправлення помилки в раніше поданому додатку ПП через подання нового додатка ПП до настання граничного строку його подання;
 • виправлення помилки в поданому раніше додатку ПП після настання граничного строку його подання.


Нові рядки 35–37

Крім зазначеного, після рядка 34 декларацію з податку на прибуток доповнили новими рядками такого змісту:

Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок
Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1–142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

Штрафні санкції за порушення положень пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

36

Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231 глави 11 розділу II, пунктів 142.1–142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

37

Нагадаємо:

Згідно з п.п. 142.1–142.3 ПКУ та п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ від оподаткування звільнені:

 • підприємства, засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їхньою повною власністю, які займаються посередництвом (п. 142.1);
 • прибуток Чорнобильської АС (п. 142.2);
 • прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги на виконання проекту «Укриття» для Чорнобильської АС (п. 142.3);
 • прибуток підприємств – суб’єктів літакобудування (п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ).

У разі порушення вимог цільового використання коштів, вивільнених від оподаткування відповідно до п. п. 142.1–142.3 ПКУ та п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до ПКУ.

А для суб’єктів літакобудування п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ передбачає ще й нарахування штрафу.

До речі, до рядка 37 потрібно вносити й пеню, яку нараховує страхувальник згідно зі ст. 1231 ПКУ в разі дострокового розірвання договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії, або порушення інших вимог, установлених ПКУ для таких договорів.

Аналогічний рядок 35 «Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1–142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України» з’явиться й у таблиці 1 додатка ВП.

Водночас значення нововведеного рядка 35 (як зменшувальний показник) потрібно буде враховувати під час розрахунку показників:

 • рядка 26 декларації з податку на прибуток;
 • рядка 26 таблиці 2 додатка ВП до декларації, зі значення якого визначають суму 5-відсоткового самоштрафу в рядку 28 таблиці 2 додатка ВП.
Зміни в додатку ПН

Дещо підкоригували й додаток ПН до декларації. Зокрема, у примітці 1 до нього дописали, що в рядках «Повне найменування нерезидента1» та «Місцезнаходження нерезидента1» потрібно зазначати повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що вказані в контракті/договорі.

Крім того, з таблиці 1 додатка ПН вилучили рядок 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України».

Детально порядок заповнення додатка ПН ми розглянули у статті «Звіт про виплачені доходи нерезиденту-юрособі: заповнюємо додаток ПН».

Зміни в додатку ВП

Крім доповнення рядком 35, додаток ВП до декларації з податку на прибуток доповнили третьою таблицею про наявність поданих до декларації додатків — форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється. Аналогічна таблиця є й у самій декларації з податку на прибуток.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)10

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)10

Звіт про рух грошових коштів10

Звіт про власний капітал10

Примітки до річної фінансової звітності10

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Баланс

Звіт про фінансові результати

Баланс

Звіт про фінансові результати

Відповідно в додатку ВП цю таблицю належить заповнювати за такими самими правилами, що й аналогічну таблицю в декларації.

Отже, у разі виправлення помилок щодо податку на прибуток за допомогою поточної декларації разом із додатком ВП потрібно подавати виправлену фінансову звітність за період, який уточнюється.

Водночас у роз’ясненні з категорії 102.20.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua) податківці повідомляють, що робити це потрібно, якщо додаток ВП заповнюють для виправлення показників декларації з податку на прибуток за минулий звітний (податковий) період, відображених у:

 • рядку 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку»;
 • рядку 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, –)».

Так, ось тепер у додатку ВП ми маємо таблицю для позначок про виправлену фінзвітність. Утім, так і не зрозуміло, чи повний комплект фінзвітності належить подати в такому разі, чи можна обійтися лише виправленими формами.

Більше про заповнення додатка ВП читайте в статті «Додаток ВП: виправлення помилок із податку на прибуток поточною декларацією».

Зміни в додатку РІ

В додатку РІ до декларації з податку на прибуток по-новому виклали назви податкових різниць за фінансовими операціями, на які збільшують фінрезультат до оподаткування, у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 та 3.1.7. Тепер вони повністю відповідають нормам, прописаним в ПКУ.

Наведімо фрагмент оновлених рядків.

Код

Назва різниці

3.1.6

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону(підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

3.1.6.1

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб – нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

3.1.6.2

Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

3.1.7

Розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт, послуг та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

Також у підрозділі «Інші різниці» додатка РІ з’явиться рядок 4.1.4.1 для відображення позитивної різниці між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги укладення (пролонгації) договорів страхування й сумою нормативу таких витрат. Ідеться про збільшувальне коригування фінрезультату страховика, передбачене пп. 141.1.3 ПКУ.

Крім того, колонку «ФЗ12» таблиці про наявність додатків до декларації тепер поділено на дві підколонки для позначок про складання фінзвітності за П(С)БО чи МСФЗ.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Онлайн-сервіс Liga:REPORT – це сучасний,  швидкий та простий інструмент для подання звітності до усіх держорганів.

Підприємці обирають Liga:REPORT тому що:

 • легко складати та подавати звіти до ДФС, ПФУ та Статистики навіть для неспеціалістів
 • доступ онлайн звідусіль
 • чат-підтримка
 • усі необхідні звіти в обраному
 • однакова ціна для ФОП-платників і неплатників ПДВ
 • миттєва онлайн-оплата

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі