Такі нововведення довгоочікувані та пов’язані із запровадженням із 01.01.2018 для підприємств із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб додаткової квоти для працевлаштування осіб передпенсійного віку — у розмірі не менш як одна особа у середньообліковій чисельності штатних працівників (далі — СЧШП). У межах цієї квоти працевлаштовують осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV(далі — Закон № 1058) залишилося 10 і менше років (далі — особи передпенсійного віку).

Задля цього ч. 2 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI(далі — Закон № 5067) доповнили новим абзацом — другим.

Коментованим наказом унесено зміни до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271 (далі — Порядок № 271). Цим же наказом також викладено в новій редакції додаток до згаданого Порядку — форму Інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (далі — Інформація про працевлаштування і зайнятість).

Порядок надання Інформації про працевлаштування і зайнятість

По-перше, у тексті Порядку № 271 слово «інвалід» замінено словами «особа з інвалідністю», слова «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства» замінено, відповідно, словами «дитина з інвалідністю» й «особа з інвалідністю з дитинства» відповідно.

По-друге, у новій редакції викладено п. 1.3 Порядку № 271, який визначає основні терміни, що вживаються у цьому Порядку. Коментований наказ нарешті поставив крапку в питанні, ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 містить дві різні квоти чи одну, яка застосовується залежно від чисельності штатних працівників.

Квота — це норматив працевлаштування громадян, зазначених у ч. 1 ст. 14 Закону № 5067(крім осіб з інвалідністю), у розмірі:

  • 5% СЧШП за попередній календарний рік для підприємств, установ й організацій із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
  • не менш як одна особа у СЧШП для підприємств, установ й організацій із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058 залишилося 10 і менше років.

Роботодавці згідно з Порядком № 271 — це підприємства, установи, організації із чисельністю штатних працівників від 8 осіб (раніше було понад 20 осіб).

Отже, у ч. 2 ст. 14 Закону № 5067 і Порядку № 271 мовиться про одну квоту щодо сприяння працевлаштуванню деяких категорій осіб, яка застосовується залежно від чисельності штатних працівників:

  • від 8 до 20 осіб (включно) — одна особа передпенсійного віку;
  • понад 20 осіб — 5% СЧШП із кола категорій осіб, визначених ч. 1 ст. 14 Закону № 5067.

По-третє, у п.п. 3.3–3.5 Порядку № 271 уточнено, як заповнювати деякі рядки Інформації про працевлаштування і зайнятість, зокрема:

  • рядки 01, 02, 03 заповнюють роботодавці із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб;
  • рядки 04 і 05 — роботодавці із чисельністю від 8 до 20 осіб.

СЧШП розраховується відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286). Результати обчислень середніх показників чисельності працівників заокруглюються поступово — справа наліво за правилом парної цифри (див. лист Держкомстату від 27.03.2006 р. № 09/3-9/116).

Аналізуємо дані та заповнюємо Інформацію про працевлаштування і зайнятість

Роботодавці із чисельністю штатних працівників від 8 осіб мають подати Інформацію про працевлаштування і зайнятість за 2018 рік не пізніше 1 лютого 2019 року до регіонального чи базового центру зайнятості, його філій (незалежно від місцезнаходження).

Наведімо в таблиці особливості заповнення рядків табличної частини Інформації про працевлаштування і зайнятість за 2018 рік.

Таблиця

Заповнення рядків Інформації про працевлаштування і зайнятість за 2018 рік

Назва показників

Код рядка

Кількість осіб

Пояснення щодо заповнення

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього*

01

СЧШП за 2017 рік

СЧШП за рік, що передує звітному року, тобто за 2017 рік (див. також лист Мінсоцполітики від 05.11.2015 р. № 430/021/106-15далі — Лист № 430)
Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

СЧШП працівників із додатковими гарантіями (повна зайнятість)

Розраховують СЧШП, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню згідно зі ст. 14 Закону № 5067 та працювали на умовах повної зайнятості у звітному році. Документи, які підтверджують належність громадян до відповідних категорій, визначає п. 2.2 р. II Порядку № 271
Квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

5% від СЧШП за 2017 рік

Розраховують квоту в розмірі 5% СКЧШП за попередній календарний рік, результати округлюють поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менша або дорівнює «4», вона відкидається; якщо більша або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю
Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік — усього**

04

СЧШП за 2018 рік

СЧШП за звітний (2018) рік, обчислений відповідно до Інструкції № 286
Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років**

05

СЧШП за 2018 рік для осіб передпенсійного віку

СЧШП осіб передпенсійного віку за звітний (2018) рік, обчислена відповідно до Інструкції № 286
Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році в рахунок квоти

06

Розрахункова величина

Оскільки у 2019 році базовим для розрахунку квоти буде 2018 рік, то це має бути різниця між квотою на 2019 рік (1 особа передпенсійного віку чи загальна СЧШП за 2018 рік × 5%) і фактична СЧШП за 2018 рік — для осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні (див.також Лист № 430)

* Заповнюється підприємствами, установами й організаціями із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

** Заповнюється підприємствами, установами й організаціями із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

Наостанок наголосимо: на підприємців не поширюється обов’язок щодо працевлаштування в рахунок квоти осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні (див. лист Мінсоцполітики від 16.11.2017 р. № 718/0/126-17/241).

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт