Коригування податкових зобов’язань із ПДВ

12.08.2019, 03:57

За  матеріалами видання 

Інтерактивна бухгалтерія 

Коригування податкових зобов’язань має чимало нюансів. Насамперед варто з’ясувати, у яких випадках потрібно коригувати ПДВ-зобов’язання. Не менш важливими є тонкощі відображення такого коригування у ПДВ-звітності. Саме цьому ми й присвятили нашу статтю.


Зауважимо: у цій статті ми не розглядаємо випадки коригування податкових зобов’язань у результаті виправлення помилок. Про це можна прочитати в публікаціях рубрики «Аналітичні матеріали»/«ПДВ»/«Виправлення помилок».


 

У яких випадках коригують ПДВ-зобов’язання

Коригування податкових зобов’язань із ПДВ проводять у разі:

 • якщо після постачання товарів/послуг здійснюють будь-яку зміну суми компенсації їхньої вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або в разі повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг (п. 192.1 ПКУ, п. 15 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569далі — Порядок № 569);
 • якщо товари/послуги, необоротні активи, за якими були нараховані податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ, надалі починають використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (у т.ч. переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів) (п. 198.5 ПКУ);
 • проведення річного перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях за приписами п. 199.4 ПКУ;
 • виправлення помилок у податкових накладних/ПДВ-деклараціях. Як ми вже зазначали, наразі такі ситуації ми не розглядатимемо. 

У перших трьох випадках коригування податкових зобов’язань платник ПДВ здійснює на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, установленому для податкових накладних, і зареєстрованого в ЄРПН.

Коли коригування ПДВ-зобов’язань відображати в декларації з ПДВ

Під час визначення періоду для відображення в декларації з ПДВ зменшення податкових зобов’язань слід орієнтуватися на реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН . А ось для збільшення ПДВ-зобов’язань реєстрація (та навіть складання) розрахунку коригування не обов’язкова.

Зокрема, щойно викладене випливає з норм:

 • пп. 192.1.1 ПКУ — постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної;
 • п. 17 Порядку № 569 — відсутність факту реєстрації розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг (збільшення податкового зобов’язання постачальника), у ЄРПН не звільняє постачальника від обов’язку збільшити суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Водночас податківці зауважили: період, у якому відбувається зменшення податкових зобов’язань платника ПДВ — постачальника, залежить лише від строків реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування покупцем. Тут не важливо, який період часу минув від дати складання такого розрахунку коригування до дати його отримання покупцем, а також яка причина затримки реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування. Щодо цього див. роз’яснення ДФС із категорії 101.23 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

У категорії 101.23 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua) ДФС роз’яснила, у ПДВ-декларації якого звітного періоду відображати коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту на підставі розрахунку коригування. Узагальнимо це роз’яснення в таблиці.

Таблиця

Період відображення в декларації з ПДВ коригування податкових зобов’язань

Зменшення суми ПДВ

РК зобов’язаний зареєструвати покупець (отримувач) — платник ПДВ

Збільшення суми ПДВ

РК зобов’язаний зареєструвати постачальник (продавець)

РК вчасно зареєстрували в ЄРПН

Постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у ПДВ-декларації за період, у якому СКЛАДЕНО розрахунок коригування Постачальник повинен збільшити податкові зобов’язання у ПДВ-декларації за період, на який припадає дата СКЛАДАННЯ розрахунку коригування

РК НЕ вчасно зареєстрували в ЄРПН

Постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у ПДВ-декларації за період, у якому ЗАРЕЄСТРУВАЛИ розрахунок коригування в ЄРПН

РК не зареєстрований у ЄРПН протягом 1095 к.дн. або взагалі не складений

Постачальник НЕ може зменшити податкові зобов’язання Постачальник зобов’язаний збільшити суму податкових зобов’язань за відповідний звітний (податковий) період, у якому здійснюють зміну суми компенсації вартості товарів/послуг (фактично — на дату СКЛАДАННЯ розрахунку коригування)

Тож, ми розглянули випадки, коли розрахунок коригування видають отримувачу (покупцю) — платнику ПДВ. А тепер до вашої уваги — декілька зауважень щодо розрахунків коригування, які не потрібно видавати покупцеві товарів/послуг. Мовимо про розрахунки коригування до податкових накладних:

 • складених за щоденним підсумком операцій;
 • на постачання неплатникам ПДВ;
 • на суму перевищення мінімальної бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання;
 • інших податкових накладних, які не видають покупцям (їх перелік наведено в п. 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307).

Розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) — платнику податку, мають бути зареєстровані в ЄРПН постачальником (продавцем) (абз. 5 п. 192.1 ПКУ, п. 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246).

Водночас слід брати до уваги, що згідно з п. 192.2 ПКУ зменшення суми податкових зобов’язань платника ПДВ — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам — неплатникам ПДВ, дозволено лише в разі повернення раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачеві повної грошової компенсації їх вартості.

Така норма не поширюється на випадки, якщо:

 • покупець — неплатник ПДВ повертає товари, за які ще він не оплатив;
 • покупцеві — неплатникові ПДВ повертають передоплату (аванс) за ще не відвантажений товар.

У таких випадках податківці допускають зменшення податкових зобов’язань після реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН — див.наприклад, ІПК ДФСУ від 13.03.2018 р. № 983/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 16.04.2018 р. № 1596/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 26.12.2017 р. № 3139/6/99-99-15-03-02-15/ІПК та від 16.11.2017 р. № 2639/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

А ось результати річного перерахунку сум податкових зобов’язань, здійсненого відповідно до п. 199.1 та п. 199.4 ПКУ, слід відображати у ПДВ-декларації за останній податковий період року незалежно від факту реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування (див.роз’яснення ДФС із категорії 101.23 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)).

Як коригування податкових зобов’язань відображати в ПДВ-звітності

Коригування податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 ПКУ відображають у рядку 7«Коригування податкових зобов’язань» декларації з ПДВ за відповідний звітний період.

У разі заповнення рядка 7 обов’язково заповнюють Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)» (далі — додаток Д1). У таблицях 1, 1.1 та 1.2 додатка Д1 деталізують дані про коригування сум податкових зобов’язань у розрізі контрагентів.

Порядок заповнення додатка Д1 ми розглянули у статті «Додаток Д1 до декларації з ПДВ: розписуємо суми коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту» (№ 133/2018).

Крім того, коригування податкових зобов’язань із ПДВ відображають і в інших рядках декларації з ПДВ, а саме:

 • рядках 4.1 та 4.2, у яких відображають коригування компенсуючих податкових зобов’язань, нарахованих згідно з п.п. 198.5 та 199.1 ПКУНаприклад: у разі зміни використання товарів/послуг і необоротних активів із пільгової на оподатковувану діяльність; у результаті проведення річного перерахунку компенсуючих податкових зобов’язань, нарахованих за п. 199.1 ПКУ;
 • рядках 6 та 13, у яких відображають, зокрема, коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту (відповідно) за отриманими від нерезидента послугами, місце постачання яких — митна територія України.

Суми коригування податкових зобов’язань із таких рядків також фіксують у додатку Д1.

Своєю чергою, у разі проведення річного перерахунку компенсуючих податкових зобов’язань, нарахованих за п. 199.1 ПКУ , платник ПДВ має подати Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)» (далі — додаток Д7). Для такої процедури додаток Д7 містить таблицю 2.

Про порядок заповнення додатка Д7 ми розповідали у статті «Додаток Д7 до декларації з ПДВ: розподіляємо ПДВ і перераховуємо за підсумками року» (№ 139/2018).

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT – це сучасно, зручно та безпечно для компаній усіх форм власності.

Зручна система ПДВ, розумні підказки, безпечна робота з контрагентами, звірка з ЄРПН, доступ до актуальних вебінарів – комплексна професійна підтримка бухгалтерів від ЛІГА:ЗАКОН.

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі