За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

 

Нещодавно Мінфін наказом від 10.06.2019 р. № 242 (далі — Наказ № 242) уніс зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, які затверджені його наказом від 18.01.2016 р. № 8 (далі — Порядок складання Звіту).
Поправки запрацювали 09.08.2019 — і тепер оновлений Звіт про контрольовані операції (далі — Звіт про КО) містить зміни в правилах трансфертного ціноутворення, які запрацювали з 01.01.2018. Зокрема, щодо розширення переліку господарських операцій, які можуть визнавати контрольованими операціями між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні, та критеріїв пов’язаності осіб.
Сьогодні ми проаналізуємо головні поправки до Звіту про КО та Порядку його складання. А також принагідно не оминемо увагою «свіженьку» Узагальнюючу податкову консультацію щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення представництвами нерезидентів в Україні, затверджену наказом Мінфіну України від 16.08.2019 р. № 345 (далі — УПК № 345)

Коли вперше подавати оновлений Звіт про КО

По суті, Звіт про КО не вважають податковою декларацією в контексті визначення з п. 46.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), адже на його підставі не здійснюють нарахування та/або сплату податкового зобов’язання. Тому нині вимоги абз. 2 п. 46.6 ПКУ застосовуватися не мають. Відповідно, на нашу думку, оновлену форму Звіту необхідно подавати починаючи з 09.08.2019 (за звітний період — 2018 рік — не пізніше 30.09.2019, див. пп. 39.4.2 ПКУ).

Важливо, що стосовно цього вже офіційно висловилися й податківці у листі ДФСУ від 23.08.2019 р. № 27465/7/99-99-15-02-01-17, у якому вони повідомили підлеглим та платникам про зміни до Звіту про КО та Порядку його складання. Серед іншого контролери резюмували:

«…Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2018 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 242.

Водночас Звіти за 2018 рік, подані платниками до набрання чинності наказом № 242 та запровадження можливостей надання Звіту за оновленою формою, вважаються дійсними».

Зміни до Звіту про КО

Наразі коригувань до форми Звіту та додатків до нього небагато, зокрема:

1) таблицю «Загальні відомості про контрольовані операції» Звіту про КО доповнили новим рядком «Разом». У ньому за графою 4 платник відображатиме підсумок загальної суми контрольованих операцій за звітний рік зі всіма контрагентами;

2) уточнили примітку до форми Звіту про КО щодо заповнення облікових даних посадових осіб, які підписують Звіт про КО. Зокрема, серію (за наявності) та номер паспорта вказують фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків й офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

3) інформацію до додатка до Звіту про КО виклали в новій редакції. Загалом ця поправка кореспондує з новою редакцією додатка 2 «Код ознаки пов’язаності особи» до Порядку складання Звіту.

Головні зміни в кодах/описах ознаки пов’язаності відобразимо в таблиці 1.

Таблиця 1

Старий додаток 2 до Порядку складання Звіту

Оновлений додаток 2 до Порядку складання Звіту

Код

Ознака

Код

Ознака

508 Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять винятково лізингову діяльність, — більш ніж у 10 разів) 508 Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна й та сама фізична особа
509 Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи в розмірі 20% і більше 509 Повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна й та сама особа

510

Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50% складу її колегіального виконавчого органу чи наглядової ради

510

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ і компаній, що провадять винятково лізингову діяльність, — більш ніж у 10 разів)

511

Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

511

Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи в розмірі 20% і більше

513

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії такої фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять винятково лізингову діяльність, — більш ніж у 10 разів)

513

Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

514

Визнано пов’язаними особами самостійно

514

Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50% і більше складу її колегіального виконавчого органу чи наглядової ради

515

Визнано пов’язаними особами у судовому порядку

515

Фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи
Коди 516–518 у старому додатку 2 до Порядку складання Звіту були відсутні

516

Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять винятково лізингову діяльність, — більш ніж у 10 разів)
517 Визнано пов’язаними особами самостійно
518 Визнано пов’язаними особами в судовому порядку

Підставою для оновлення додатка 2 «Код ознаки пов’язаності особи» до Порядку складання Звіту й, відповідно, переформатування Інформації до додатка до Звіту про КО є доповнення з 01.01.2018 Законом України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII (далі — Закон № 2245) ознак пов’язаності осіб із пп. 14.1.159 ПКУ такими критеріями:

  • для юридичних осіб:
    • кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна й та сама фізична особа (код ознаки згідно з оновленим додатком 2 до Порядку складання Звіту — 508);
    • повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна й та сама особа (код ознаки — 509);
  • для фізичної особи та юридичної особи:
    • фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи (код ознаки — 515).

До того ж у пп. 7 п. 4 р. ІV Порядку складання Звіту уточнили, що в разі заповнення рядка «Код ознаки пов’язаності особи» розділу «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту разом із додатком надають інформацію, яку заповнюють за встановленою формою (крім кодів 512—515 і 517—518). Це також пов’язано з оновленням кодів ознаки пов’язаності.

Зміни до Порядку заповнення Звіту про КО

Переважно вони стосуються таких учасників контрольованих операцій, як постійні представництва нерезидентів в Україні.

Нагадаємо

З 01.01.2018 згідно із Законом № 2245 до контрольованих операцій включили й господарські операції (які можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток платника податків), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні (пп. «ґ» пп. 39.2.1.1 ПКУ). А з 01.01.2019 Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIII уточнили, що до таких операцій належать у т.ч. внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні (див. також пп. «д» пп. 39.2.1.4 ПКУ).

Постійне представництво нерезидента в Україні зобов’язано складати Звіт про КО за умови, якщо обсяг господарських операцій між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визначений за правилами бухобліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. При цьому для постійного представництва нерезидента не встановлено критерію щодо обсягу отриманого річного бухдоходу за відповідний податковий (звітний) рік для того, аби господарські операції визнали контрольованими (пп. 39.2.1.7 ПКУ).

Своєю чергою, Мінфін у відповіді на питання 1 в УПК № 345 роз’яснив:

  • представництво нерезидента, яке не відповідає ознакам постійного представництва з пп. 14.1.193 ПКУ та діяльність якого має винятково підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не визнається платником податку на прибуток згідно з вимогами ПКУ. Відповідно, операції представництва з нерезидентом у межах такої діяльності не можуть впливати на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств. Отже, операції представництва нерезидента, що не відповідає ознакам постійного, які проводилися лише в межах діяльності, що має підготовчий або допоміжний характер для такого нерезидента, не визнаються контрольованими з метою ст. 39 ПКУ. Отже, подавати щодо них Звіт про КО такому представництву не потрібно;
  • якщо ж документальною податковою перевіркою буде встановлено, що представництво протягом звітного (податкового) періоду, який перевірявся, відповідало ознакам постійного представництва згідно з пп. 14.1.193 ПКУ, його господарські операції з нерезидентом визнаватимуться контрольованими в разі виконання умов, визначених пп. 39.2.1.7 ПКУ. При цьому таке представництво нестиме відповідальність, визначену ПКУ, на рівні платника податку на прибуток, який здійснював контрольовані операції протягом звітного (податкового) періоду, але не подавав щодо них Звіт про КО.

Мінфін звернув увагу й на постійні представництва, які вважаються платниками податку на прибуток та, відповідно, підпадають під трансфертно-ціновий контроль згідно з вимогами ПКУ.

У відповіді на питання 2 УПК № 345 він зазначив, що кошти, отримані від нерезидента на утримання постійного представництва або призначені для перерахування ним на користь резидентів за надані послуги (виконані роботи) для нерезидента, у повному обсязі враховуються під час визначення вартісного критерію обсягу господарських операцій для цілей застосування трансфертного ціноутворення відповідно до пп. 39.2.1.7 ПКУ.

А тепер повернімося до змін у Порядок складання Звіту. Отже, якщо постійне представництво нерезидента складає Звіт про КО за 2018 рік згідно з вимогами ст. 39 ПКУ, то в графі 2 «Повне найменування особи — сторони контрольованої операції» його основної частини «Загальні відомості про контрольовані операції» воно зазначає «повне найменування нерезидента».

Особливості заповнення постпредставництвом нерезидента в Україні додатка до Звіту про КО відобразимо в таблиці 2.

Таблиця 2

Графа

Пояснення

Розділ «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту про КО
«Повне найменування особи» Під час здійснення господарських операцій (у т.ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначають повне найменування нерезидента
«Код підстави віднесення операції до контрольованої» Указують код 050, яким позначають господарські операції (у т.ч. внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні відповідно до пп. «ґ» пп. 39.2.1.1 ПКУ (див. додаток 1 до Порядку складання Звіту)
Розділ «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про КО
Графа 3 «код типу предмета операції» Передбачено код 208, яким позначають фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні (див. додаток 4 до Порядку складання Звіту)
Графа 7 та графа 8 графи «Контракт (договір)» У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначають реквізити документа, на підставі якого проводилася контрольована операція
Графа 9 «Код сторони операції» Для господарських операцій (у т.ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні додатком 5 до Порядку складання Звіту передбачено коди: 145 — нерезидент і 146 — постійне представництво нерезидента в Україні
Графа 14 та графа 15 графи «Дата здійснення операції» У разі здійснення господарських операцій (у т.ч. внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначають дату проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема, дату отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва
Графа 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору» Якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні в грошовій формі, у графі проставляється «0»
Графа 17 «Кількість» Якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні в грошовій формі, зазначається сума фінансування у валюті операції

Іван ПЕТРОВИЧ, аудитор,

м. Київ