За матеріалами 

щоденної електронної газети 

Інтерактивна бухгалтерія

 

До вашої уваги — усі нюанси заповнення та подання Декларації ФОПами-загальносистемниками за результатами діяльності 2018 року. Підприємці, які перебували у звітному році на загальній системі оподаткування, у цьому році мають подати податкову декларацію до 11 лютого 2019 року.

При цьому, якщо протягом звітного періоду ФОП на загальній системі оподаткування не вів діяльність та дохід від підприємницької діяльності не отримував, проте має інші доходи (з джерел їх походження з України та іноземні доходи), податкову декларацію та додаток Ф2 до неї подавати необхідно, а графи всі потрібно прокреслювати. Якщо ж протягом звітного періоду ФОП на загальній системі оподаткування не вів діяльність, дохід від підприємницької діяльності не отримував та не мав інших доходів (з джерелом походження в Україні та іноземних доходів), такий ФОП не має обов’язку подавати податкову декларацію та додаток Ф2 до неї (роз’яснення з категорії 104.09 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Підприємці подають Декларацію про доходи до податкової за місцем податкової реєстрації в такі строки:

Категорія платника податків

Строки подання Декларації про доходи

Норма ПКУ

Підприємці-загальносистемники подають річну декларацію протягом 40 к.дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

п.п. 177.5, 177.11, пп. 49.18.5 ПКУ

Щойно зареєстровані підприємці протягом звітного року
 • подають квартальнудекларацію протягом 40 днів, наступних за звітним кварталом, у якому відбулася держреєстрація або перехід на загальну систему оподаткування;
 • подають річну декларацію протягом 40 к.дн.,наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року

пп. 177.5.2, пп. 49.18.2 ПКУ

Підприємці, які перейшли зі спрощеної системи на загальну

Зверніть увагу! Останній день подання Декларації про результати діяльності підприємців за 2018 рік припадає на 11 лютого 2019 року (понеділок).


Підприємець може заповнити та подати декларацію особисто або через уповноважену ним особу. Також чинним законодавством передбачено можливість надіслати звітність поштою  повідомленням про вручення та з описом вкладеного. Зробити це необхідно не пізніше ніж за 5 днів до спливу граничного строку. Саме поштове повідомлення з відміткою про вручення листа з Декларацією свідчить про те, що Декларація прийнята, за винятком випадків, коли податківці надсилають у відповідь письмову мотивовану відмову в її прийнятті (пп. 49.9.1, п. 49.11 ПКУ).

Найзручніший спосіб подання Декларації — електронний, він доступний  за умови наявності ЕЦП. При цьому надіслати Декларацію про доходи можна не пізніше закінчення останньої години дня, у якому спливає такий граничний строк.


Найкращі умови для ФОП! Купуй онлайн-звітність Liga:REPORT усього 337 грн на рік!

 • Доступ онлайн звідусіль.
 • Чат-підтримка для клієнтів.
 • Усі необхідні звіти – в обраному.
 • Нагадування про дати заповнення звітів.
 • Однакова ціна для платників та неплатників ПДВ!

 ДЕТАЛІ


Зверніть увагу!

Декларація вважається прийнятою лише в тому разі, коли з ДПІ надійде друга квитанція про прийняття звіту. За наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата й час, зафіксовані в першій квитанції.

(п. 12 р. ІІ Порядку обміну
електронними документами з контролюючими органами,
затвердженого наказом Мінфіну від 06.06.2017 р. № 557)


Відповідальність за неподання/несвоєчасне подання Декларації

За порушення строків подання податкової звітності або її неподання на підприємця можуть бути накладені:

 • адміністративний штраф у розмірі від 3 до 8 НМДГ (від 51 до 136 грн) (ст. 1641 КпАП). За повторне порушення протягом року — від 5 до 8 НМДГ (від 85 до 136 грн);
 • фінансова санкція в розмірі 170 грн за кожен випадок несвоєчасного подання Декларації (п. 120.1 ПКУ). Якщо аналогічне порушення знову повториться протягом року, фінансова санкція становитиме 1020 грн.

Крім того, у разі неподання Декларації податківці за результатами камеральної перевірки можуть самостійно нарахувати податкове зобов’язання разом зі штрафними санкціями (25% суми податку) плюс пеня (п. 123.1, пп. 54.3.1 ПКУ).

Загальні правила заповнення Декларації підприємцем

Вимоги щодо заповнення Декларації детально викладені в Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженій наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 (далі — Інструкція № 859). Наведімо основні з них.

Нагадаємо: Декларація про доходи складається із 7 розділів та 2 додатків (Ф1 та Ф2). Власне додатки без Декларації недійсні. Податківці зобов’язані безкоштовно забезпечити платників податків бланками Декларації (п. 166.5 ПКУ).

Для підприємців-загальносистемників найбільший клопіт — заповнення додатка Ф2, адже саме в ньому ФОП наводить розрахунок податкових зобов’язань із ПДФО та військового збору зі своїх підприємницьких доходів.


Важливо! Підприємець-загальносистемник за результатами календарного року має подавати податкову декларацію, у якій поряд із доходами від підприємницької діяльності зазначаються інші доходи із джерел їх походження з України й іноземні доходи, у т.ч. відомості про нерухоме та рухоме майно.

(роз’яснення з категорії 104.09
розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)


Алгоритм заповнення додатка Ф2

 

 

Відомості про платника податків і звітний період. Тут нескладно. ФОП вказує свій реєстраційний номер облікової картки платника податків, тип Декларації — «Звітна», податковий період — 2018 рік. І все.

Доходи від провадження господарської діяльності (розділ І додатка Ф2). Розділ складається з таблиці, у якій підприємці-загальносистемники заповнюють 9 колонок:

 • колонка 1 — порядковий номер запису;
 • колонки 2, 3 — назви та види кодів КВЕД, за якими було отримано підприємницький дохід;
 • колонка 4 — сума отриманого доходу підприємцем за кожним видом діяльності окремо. Її беруть із графи 2 Книги обліку доходів і витрат, «первинки» на надходження грошей (банківські виписки, Z-звіти, КОРО);
 • колонки 5, 6, 7 і 8 — суми документально підтверджених витрат, пов’язаних із веденням конкретного виду господарської діяльності.
 • колонка 9 — розрахунок суми чистого оподатковуваного доходу (прибутку) за кожним видом діяльності.

Допоможуть у заповненні «витратних граф» колонок 5–8 Декларації графи 6, 7, 8 Книги обліку доходів і витрат загальносистемника, а ще відомості про нараховану амортизацію.

Щодо розподілу доходів у розрізі КВЕДів, то це можна зробити приблизно. Вимоги законодавства та відповідальності ФОПа за неправильний розподіл отриманого доходу між видами діяльності немає, ба більше — деякі доходи взагалі важко віднести до того чи іншого КВЕДу. Тому головне, аби правильною була загальна (підсумкова) сума доходу, яка бере безпосередню участь у розрахунку ПДФО та військового збору.

Інформація щодо нарахованої амортизації (розділ ІІ додатка Ф2). Розділ заповнюють лише ті ФОПи, які згідно з пп. 177.4.6 ПКУ скористалися правом на включення до витрат амортизаційних відрахувань із відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

Розділ складається із 5 колонок і 4 граф. Чотири графи — тому що п. 177.4.9 ПКУ передбачено 4 групи об’єктів ОЗ і НА:

1. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом.

2. Будівлі, споруди, передавальні пристрої.

3. Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше.

4. Нематеріальні активи.

У колонках 3, 4 ФОП визначає вартість об’єктів ОЗ і/або нематактивів на початок і на кінецьзвітного періоду за кожною із чотирьох груп об’єктів ОЗ і НА. У колонці 5 — розраховану суму амортизації.


Зверніть увагу!

Фахівці ДФС наголошували, зокрема, в ІПК від 29.06.2017 р. № 894/О/99-99-13-01-02-14/ІПК, що ФОП має право на «амортизаційні» витрати лише щодо ОЗ і НА, придбаних після 01.01.2017, за наявності підтверджуючих на здійснення таких витрат документів. Ця ж думка викладена в роз’ясненні з категорії 104.05 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).


Якщо керуватися дослівним викладенням назви колонки 3 «вартість об’єкта … на початок звітного періоду» і припису згаданої вище ІПК, у гр. 3 відображаємо вартість об’єктів ОЗ і нематактивів на початок звітного, тобто 2018 (!), року, за якими була нарахована амортизація згідно з підпунктами 177.4.6–177.4.9 ПКУ. А ось якщо об’єкт ОЗ або нематактив придбано посеред 2018 року (тобто з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно), то у цьому випадку в гр. 3 ставимо прочерк. Тим часом норми підпунктів 177.4.6–177.4.9 ПКУ поширюються тільки на об’єкти, придбані або виготовлені після 01.01.2017.

Податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору (розділ ІІІ додатка Ф2). Загалом складнощів із заповненням цього розділу виникнути не повинно. Більшість рядків є розрахунковими, й власне в назві рядка прописано, звідки брати ту чи іншу суму.

Тож, розгляньмо приклад заповнення Декларації ФОПом-загальносистемником.

Приклад

ФОП-загальносистемник займається роздрібною торгівлею текстильними товарами у спеціалізованих магазинах (КВЕД — 47.51). Це його єдиний вид діяльності. Протягом 2018 року згідно з даними Книги обліку доходів і витрат отримано дохід у розмірі 1339458,37 грн. Водночас витрачено:

 • 465932 грн — на придбання товарів;
 • 108675 грн — на оплату праці;
 • 409090,65 грн — інші витрати, пов’язані з підприємницькою діяльністю (послуги зв’язку, реклама, орендні платежі тощо).

Крім того, ФОПом 01.01.2018 придбано обладнання для транспортування товару вартістю 6125 грн. Сума нарахованої амортизації об’єкта ОЗ у 2018 році — 1225 грн. Інших об’єктів ОЗ і НА, які підлягали амортизації у 2018 році, немає. Загальна сума сплачених авансових платежів із ПДФО протягом 2018 року становила 65842,00 грн.

Згідно з умовами прикладу, розділ І додатка Ф2 Декларації матиме такий вигляд (див. рис. 1):

Тут і далі наведено приклади заповнення в онлайн-сервісі Liga:REPORT

 

Рисунок 1. Заповнення розділу І додатка Ф 2 Декларації

У розділі ІІ додатка Ф2 Декларації відображають вартість ОЗ на перше й останнє число звітного року та суму нарахованої амортизації (див. рис. 2).

Рисунок 2. Заповнення розділу ІІ додатка Ф2 Декларації

На рис. 3 відобразимо, як заповнити розділ ІІІ додатка Ф 2 Декларації, а після цього розповімо, де беруться зазначені суми.

Рисунок 3. Заповнення розділу ІІІ додатка Ф2 Декларації

У рядку 1.1 відображають результат множення об’єкта обкладення ПДФО (чистий оподатковуваний дохід) і ставки ПДФО. Тобто перемножують дані підсумкової графи колонки 9 розділу І (див. рис. 1) на ставку ПДФО (18%): 354535,72 х 18% = 63816,43 грн.

У рядку 1.2 указують суму ПДФО, самостійно нараховану та сплачену протягом звітного (2018) року. Цей рядок заповнюють у разі припинення підприємницької діяльності посеред року. У нашій ситуації тут поставлено прочерк.

У рядку 1.3 ФОП указує суму авансових платежів, які він сплачував протягом звітного року. Згідно з умовами прикладу— 65842,00 грн.

Рядки 1.4 та 1.5 — розрахункові.

Якщо сума сплачених авансових внесків (рядок 1.3) перевищує суму розрахованого ПДФО (рядок 1.1) — має місце надміру сплачений ПДФО, який відображається в рядку 1.4 без знака мінус. У прикладі саме така ситуація. Сума сплачених авансових внесків становить 65842 грн, розрахована сума ПДФО — 63924,43 грн, а надміру сплачений ПДФО дорівнює: 65842 грн – 63816,43 грн = 2025,57 грн.

У рядку 1.5 вказується сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, розрахована за такою формулою: рядок 1.1 — рядок 1.2. Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 Декларації.

Оскільки для військового збору не передбачено сплати авансових внесків, ФОП сплачує всю суму збору за результатами декларування. Для цього перемножують дані підсумкової графи колонки 9 розділу І (див. рис. 1) і ставки військового збору (1,5%): 354535,72 грн х 1,5% = 5318,04 грн. Суму розрахованого військового збору відображають у рядку 2.1, суму військового збору до сплати — у рядку 2.3.

Алгоритм заповнення головної частини Декларації

У розділі I «Загальні відомості»Декларації вказують загальні дані: тип Декларації, звітний період, П.І.Б. платника податків, реєстраційний номер облікової картки (або серію та номер паспорта — для тих, хто не має цього номера з релігійних обставин, але є відмітка про це в паспорті), його реєстраційну адресу, резидентський статус.

Контактні телефони й адресу електронної пошти заповнюють за бажанням. Краще їх усе ж зазначити, аби в разі непередбачуваних обставин із вами могли оперативно зв’язатися. У рядку 7 вказують, хто саме заповнив Декларацію: платник податків або вповноважена ним особа.

В останньому випадку слід заповнити розділ «Інформація про особу, уповноважену на заповнення Декларації». До речі, під час заповнення Декларації вповноважена особа ставить свій підпис усюди, де це необхідно. Підпис підприємця в ній тоді вже не потрібен. Відповідальність за правильність заповнення та достовірність даних, певна річ, цілком покладається на вповноважену особу (п. 99.6 ПКУ).

Розділ ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу».Повернімося до умов нашого прикладу. Дані для заповнення рядка 10.7 р. ІІ Декларації «Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування» беруть із додатка Ф2. А саме:

 • графа 3 рядка 10.7 — сума чистого оподатковуваного доходу — з підсумкового рядка колонки 9 р. І додатка Ф2 (354535,72 грн);
 • графа 6 рядка 10.7 — сума розрахованого ПДФО — з рядка 1.5 р. ІІІ додатка Ф2 (0 грн);
 • графа 7 рядка 10.7 — сума розрахованого військового збору з рядка 2.1 р. ІІІ додатка Ф2 (5318,04 грн).

Згідно з умовами прикладу, у ФОПа сума авансових платежів із ПДФО перевищує суму фактично нарахованого податкового зобов’язання по року. Саме тому в графі 6 рядка 10.7проставляємо «0».

Якщо протягом звітного періоду фізособа більше не отримала жодних інших доходів, дані рядка 10.7 переносяться до рядка 10.

Знову ж таки, зважаючи на умови прикладу, на рис. 4 відобразимо заповнений розділ ІІ Декларації про майновий стан і доходи.

Рисунок 4. Заповнення розділу ІІ Декларації

Розділ IV «Загальна сума річного доходу»

Загальну суму всіх доходів за рік фізособи відображають у рядку 12. У нашому випадку, окрім підприємницького доходу, у 2018 році фізособа більше нічого не отримувала, відповідно, до рядка 12 уписують 354535,72 грн (див. рис. 5).

Рисунок 5. Заповнення розділу IV Декларації

Розділ VI «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору»

Це розрахунковий розділ. У рядку 18 указують загальну суму розрахованого ПДФО від усіх доходів (а не лише підприємницьких). Дані беруть із графи 6 рядка 10 р. ІІ Декларації (див. рис. 4). Зважаючи на умови нашого прикладу, загальна сума податкових зобов’язань із ПДФО становить 0 грн.

У разі якщо в платника податків є підстави зменшити суму ПДФО, він зазначає відповідні суми в рядках 19–21 р. VI Декларації.

У рядку 22.1 відображають суму податкових зобов’язань із ПДФО за звітний рік — додатне значення (рядок 18 – рядок 19 – рядок 20 – рядок 21).

До рядка 23.1 «Сума податкових зобов’язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року» уносять суму військового збору до сплати (суму переносять із графи 7 рядка 10 р. ІІ Декларації).

Рисунок 6. Заповнення розділу VI Декларації

Сплата податку

Протягом року підприємці вносять авансові платежі. Вони розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними в Книзі обліку доходів і витрат та сплачуються кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (пп. 177.5.1 ПКУ):

 • до 20 квітня;
 • до 20 липня;
 • до 20 жовтня.

Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Остаточний розрахунок підприємець здійснює за даними річної Декларації.

Сума ПДФО, визначена фізичною особою — підприємцем за підсумками остаточного розрахунку й указана ним у річній податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 к.дн., що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання такої податкової декларації. Тож, за звітний 2018 рік задекларовані суми податку слід сплатити до 21 лютого 2019 року.

Ось і все, бажаємо вам не припускатися помилок. А якщо вони є, то вчасно їх виправляти.