Востаннє звітуємо за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2018 рік

26.12.2018, 12:50

За матеріалами 

щоденної електронної газети 

Інтерактивна бухгалтерія

(коментар до постанови Правління Фонду соціального страхування України «Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України» від 12.12.2018 р. № 28, далі — Постанова № 28)

Набирає чинності 01.01.2019

Про свої наміри скасувати подання звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, затвердженою постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. № 4 (далі — Постанова № 4), керівництво Фонду повідомило ще три місяці тому. Тож, страхувальникам залишилося подати тільки останній звіт за підсумками 2018 року — не пізніше 21 січня 2019 року (зважаючи на те що 20 січня припадає на неділю).

Скасування зазначеного звіту Фонд називає оптимізацією звітності, адже всю необхідну інформацію містить оновлена (суттєво розширена) форма заяви-розрахунку, наведена в додатку 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12 (далі — Порядок № 12). А про виплату коштів застрахованій особі страхувальники інформуватимуть Фонд, надаючи Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку № 12.

Своєю чергою, за підсумками 2018 року потрібно подати Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за формою, наведеною в додатку до постанови Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 р. № 31 (далі — Постанова № 31).

Єдине питання, яке виникає, це уточнення в Постанові № 28, що страхувальники мають подати звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП і за формою, затвердженою Постановою № 31, «одноразово». Як це розуміти: що всі страхувальники без винятку мають подати зазначені звіти (навіть пусті «з прочерками») чи що вони звіти подають востаннє за 2018 рік?

Якщо керуватися порядками їх подання, то Ф4-ФСС з ТВП не подається за відсутності зобов’язань перед Фондом і відсутності оборотів за звітний період.  Звіт за формою, наведеною в додатку до Постанови № 31, теж надається лише за наявності заборгованості у страхувальників (до повного її погашення).

Обидві постанови (№ 4 і № 31) втрачають чинність 1 січня 2019 року.

Замість скасованих форм пропонується подавати починаючи зі звітності за І квартал 2019 року лише звітність із заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду.

Нова форма Звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування України наведена в додатку до Постанови № 28 (далі — Звіт по заборгованості за страховими коштами).

Звіт по заборгованості за страховими коштами містить п’ять рядків, у розрізі яких наводиться інформація із заборгованості за страховими коштами:

1) на початок звітного періоду (р. 1);

2) нараховано страхових коштів із початку року (р. 2); у тому числі за результатами проведеної перевірки (р. 2.1); у тому числі страхувальником самостійно (р. 2.2);

3) сплачено з початку року (р. 3);

4) списано заборгованості з початку року за рішенням суду (р. 4);

5) залишок заборгованості зі сплати страхових коштів на кінець звітного періоду (р. 5).

Звіт по заборгованості за страховими коштами передбачає за кожним рядком розшифрування заборгованості зі сплати страхових коштів окремо для соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності відображають у графах 4–9 Звіту по заборгованості за страховими коштами з такою деталізацією:

 • графа 4 «Усього» підсумовує показники граф 5–9;
 • графа 5 показує недоїмку зі сплати страхових внесків;
 • графа 6 відображає заборгованість зі сплати страхових внесків, пов’язаних із несвоєчасною виплатою зарплати;
 • графа 7 — суми не прийнятих до зарахування витрат за соціальним страхуванням;
 • графа 8 — суми штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування;
 • графа 9 — суми пені.

Отже, графи 7–9 цього Звіту стосуються саме заборгованості за страховими коштами, яка виникла у зв’язку з тим, що витрати страхових коштів визнані незаконними, нараховані (але не сплачені) штрафні санкції через їх неправомірне витрачання та несвоєчасне повернення, а також нараховані та не сплачені суми пені. Тому за наявності таких видів заборгованості страхувальникам потрібно буде подавати Звіт по заборгованості за страховими коштами.

Нагадаємо

У разі порушення порядку використання страхових коштів роботодавці відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50% такої суми.

За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальників й інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10% несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі страхових коштів.

Водночас на суми несвоєчасно повернених або повернених не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожен день прострочення платежу.

(ч. 6 ст. 15 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
від 23.09.1999 р. 
№ 1105-XIV)

Заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, показують у графах 10–13 Звіту по заборгованості за страховими коштами з такою деталізацією:

 • графа 10 «Усього» підсумовує показники граф 11–13;
 • графа 11 показує недоїмку зі сплати страхових внесків;
 • графа 12 відображає заборгованість зі сплати страхових внесків, пов’язаних із несвоєчасною виплатою зарплати;
 • графа 13 — суми пені.

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, що пов’язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці у звітному періоді, звітність за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) страхувальник має подавати до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за новим місцезнаходженням (місцем проживанням) (п. 1.4 Постанови № 28).

Заборгованість зі сплати страхових внесків, сум штрафних санкцій, нарахованих і/або не сплачених до 01.01.2011 (у т.ч. страхових внесків, строк сплати яких на цю дату не настав), стягуватимуть, контролюватимуть правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, застосовуватимуть фінансові санкції на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків:

 • за загальнообов’язковим державним соціальним страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — відповідно до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16, що діяла на момент виникнення такої заборгованості;
 • за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання — відповідно до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36, що діяла на момент виникнення такої заборгованості.

Автор: Світлана ЛІСТРОВА, бухгалтер-експерт.

Онлайн-сервіс для подання звітності до усіх держорганів та реєстрації ПН/РК Liga:REPORT — це не лише легкий процес підготовки та подання звітності, а й ваша впевненість та професійне зростання! Ми надаємо:
 • безкоштовні вебінари своїм користувачам,
 • підказки під час складання звітності,
 • інформаційну та технічну підтримку в режимі онлайн,
 • доступ до НПА та багато іншого!

Зручний як для ФОП так і для великих компаній!

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі