Делегування відокремленим підрозділам (філіям) права на складання ПН/РК

15.10.2019, 05:45

За матеріалами видання

Інтерактивна бухгалтерія

Чимало юросіб мають філії та інші структурні підрозділи. І не завжди зручно здійснювати ПДВ-облік їх операцій на централізованому рівні. Полегшити ситуацію може делегування відокремленим підрозділам права на складання податкових накладних/розрахунків коригування.
Тож, в нашій публікації розповімо, коли це можливо та що для цього потрібно зробити. Також розглянемо особливості заповнення податкових накладних філіями

У переліку платників ПДВ, визначеному п. 180.1 ПКУ, філій немає. Але філія — це відокремлена частина юрособи. Тому платником ПДВ вона буде у складі такої юрособи.

Отже, філію (чи будь-який інший відокремлений підрозділ) не потрібно реєструвати як самостійного платника ПДВ. Це підтверджують і податківці — див. роз’яснення з категорії 101.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua).

Відповідно, передання товарів/послуг, основних фондів від однієї філії до іншої, від головної організації до однієї з філій та навпаки не підлягає обкладенню ПДВ. Адже відсутня операція з постачання — не змінюється право власності (див. роз’яснення ДПС із категорії 101.04 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua)). Винятком є передання активів, придбаних для виробничих потреб, іншому структурному підрозділу (філії) у межах однієї юрособи для невиробничого використання. У такому разі слід нарахувати ПДВ-зобов’язання згідно з пп. «в» п. 198.5 ПКУ і скласти податкову накладну з типом причини «04».

Зауважимо

В обсягу оподатковуваних постачань із метою обов’язкової ПДВ-реєстрації необхідно враховувати не лише постачання головного підприємства, а і його філій. Якщо за останні 12 календарних місяців їхній обсяг перевищить 1 млн грн, підприємство зобов’язане зареєструватися платником ПДВ (п. 181.1 ПКУ).

Делегування філіям права на складання ПН/РК

Головне підприємство може делегувати своїм філіям й іншим структурним підрозділамправо на складання та реєстрацію податкових накладних. Така можливість передбачена п. 1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі — Порядок № 1307). Щоправда — за умови, якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг і розрахунки з постачальниками/покупцями (споживачами).

Зважаючи на це, відокремлений підрозділ повинен мати власний поточний рахунок. Така можливість передбачена п. 4 ст. 64 Господарського кодексу України (далі — ГКУ). Про це слід зазначити також у положенні про філію.

До того ж важливо брати до уваги, чи має відокремлений підрозділ відповідний статус.

Нагадаємо

У ст. 95 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) визначено два види відокремлених підрозділів: філії та представництва. Головною їх ознакою є розташування поза місцезнаходженням юрособи. Причому філія виконує всі або частину функцій юрособи, а представництво здійснює представництво й захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділені майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Водночас відомості про філії та представництва юридичної особи включають до Єдиного державного реєстру (ч. 5 ст. 95 ЦКУ).

Отже, якщо всі зазначені умови виконуються, можна делегувати право на складання податкових накладних. Хоча необов’язково делегувати таке право всім наявним філіям. Можна, наприклад, надати його одній із декількох наявних філій або всім. Це вже вирішуйте самостійно. Але на таке рішення краще видати наказ по підприємству.

Для делегування права на складання податкових накладних платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер. Про це варто письмово повідомити контролюючий орган за місцем реєстрації як платника ПДВ.

Мовимо про Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних і розрахунків коригування (далі — Повідомлення), форма якого визначена в додатку 2 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21 (далі — Порядок № 21).

Як зазначено в п. 9 р. ІІІ Порядку № 21, Повідомлення подають разом із декларацією за перший звітний (податковий) період року й надалі разом із декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни в переліку філій (структурних підрозділів).

А ось якщо ви вперше делегуєте своїм філіям право на складання податкових накладних/розрахунків коригування, то вважаємо, що не обов’язково чекати для цього початок року. Делегувати право на складання податкових накладних/розрахунків коригування можна й посеред року. У такому разі Повідомлення треба подати разом із декларацією за той звітний період, у якому ухвалено відповідне рішення.

Наведімо зразок заповнення Повідомлення за даними прикладу.

Приклад

ТОВ «Світанок» має дві філії. У жовтні 2019 року керівництво ухвалило рішення делегувати всім філіям право на складання податкових накладних/розрахунків коригування. Тож, разом із ПДВ-декларацією за жовтень 2019 року бухгалтер має оформити й подати Повідомлення.

Зразок 1

 

Зауважимо

У графі 3 «Найменування філії (структурного підрозділу)» Повідомлення слід зазначати найменування філії, яке відповідає найменуванню з Єдиного державного реєстру. Це саме стосується й податкової адреси філії (графа 4).

Оформлення ПН/РК

Для податкових накладних/розрахунків коригування, які складає філія, діють такі самі правила як і для решти податкових накладних. Однак податкова накладна, що складає філія, якій делеговано відповідне право, усе ж має певні особливості. Необхідність ідентифікації філії потребує зазначати додаткову інформацію, а саме — див. таблицю:

Реквізит ПН

Особливості заповнення

«Номер філії постачальника (продавця)»

Зазначають числовий номер філії.

Наприклад, якщо номер філії «3», то його вказують у крайній правій клітинці із чотирьох відведених для номера філії.

Якщо податкову накладну складає головне підприємство, номер філії не проставляють. Водночас нулі, прочерки й інші знаки чи символи не проставляють (пп. «г» п. 201.1 ПКУ, п. 7 Порядку № 1307)

«Постачальник (продавець)»

Зазначають найменування головного підприємства та через кому — назву філії (п. 1 Порядку № 1307)

ЕЦП

На податкові накладні, складені філією, ЕЦП накладають у такому порядку:

  • перший — ЕЦП посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної/розрахунку коригування;
  • другий — ЕЦП, за правовим статусом прирівняний до печатки підприємства (за наявності)

У рядках «Індивідуальний податковий номер» і «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» зазначають дані головного підприємства — платника ПДВ.

Аналогічно заповнюють відповідні реквізити в полі для даних отримувача (покупця) у випадках, коли товари/послуги постачають філії (структурному підрозділу).

Зі зразком заповнення податкової накладної філією за даними числового прикладу можна ознайомитися у статті «Нова податкова накладна у зразках», розділ «Постачання товарів/послуг філією та для філії» (див. зразок тут).

Розрахунок коригування до податкової накладної, виданої філією, також складає ця філія.

У разі якщо на момент складання розрахунку коригування філія, яка видала відповідну податкову накладну, уже ліквідована або іншим чином припинила діяльність, розрахунок коригування до відповідної податкової накладної складатиме головне підприємство. Причому в розрахунку коригування номер філії зазначати не потрібно. Таке зауваження зробив Офіс ВПП ДПС у повідомлені на своєму офіційному веб-сайті та в ІПК від 05.01.2018 р. № 50/ІПК/28-10-01-03-11.

А ось коли податкову накладну складало головне підприємство, філія не може складати розрахунок коригування до такої податкової накладної. Як зазначили податківці в ІПК ДФСУ від 12.01.2018 р. № 122/6/99-99-15-03-02-15/ІПК«розрахунок коригування до такої податкової накладної повинен бути складений виключно безпосереднім постачальником товарів/послуг, визначеним у цивільно-правовому договорі, у даному випадку головним підприємством (платником ПДВ)».

Тож, навіть якщо філії було делеговане відповідне право, і фактично постачання здійснювала філія, постачальником усе одно є головне підприємство. Відповідно — саме воно має складати розрахунок коригування.

Реєстрація ПН/РК у ЄРПН

Разом із делегуванням права на складання податкових накладних/розрахунків коригування філії слід делегувати й права на їх підпис. Для цього потрібно отримати засоби ЕЦП в акредитованих центрах сертифікації ключів для особи, якій делегують права підпису.

Крім того, варто подати посилені сертифікати ЕЦП зазначеної особи до ДПС за основним місцем обліку (п. 10 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246). Зробити це можна шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді відповідно до п. 11 р. ІІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну України від 06.06.2017 р. № 557 (далі — Порядок № 557).

Форма повідомлення визначена в додатку 2 до Порядку № 557.

Своєю чергою, ЕЦП накладають у такому порядку:

1) ЕЦП посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування;

2) ЕЦП, який за правовим статусом прирівнюють до печатки платника податку (за наявності).

Підсумуймо

Для делегування філії права на складання та реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування головне підприємство має:

1) видати наказ про делегування філії права на складання та реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування;

2) присвоїти кожній філії окремий числовий номер і повідомити про це контролерів за місцем реєстрації підприємства платником ПДВ;

3) отримати додатково для філії засоби ЕЦП і надати податковому органу за місцем реєстрації підприємства їх посилені сертифікати.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Онлайн-сервіс звітності Liga:REPORT – сучасно, зручно та безпечно для компаній усіх форм власності.

  • Зручна система ПДВ
  • Розумні підказки
  • Безпечна робота з контрагентами
  • Звірка з ЄРПН
  • Доступ до актуальних вебінарів

Комплексна професійна підтримка бухгалтерів від ЛІГА:ЗАКОН під час складання річної звітності!

Категорія: Всі новини | Думка експерта

Мітки: |

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі