Декларація підприємця-єдинника: звітуємо за 2017 рік

Звіт з ЄСВ: типові помилки та виправлення
25.01.2018, 04:06

Рекомендуємо також статтю:

Як ФОП-загальносистемнику відзвітувати за 2017 рік 

Деклараційна кампанія за підсумками 2017 року триває. У цій статті ми розповімо про основні нюанси підготовки звітів для різних груп підприємців – платників єдиного податку (ЄП). Також на прикладі декларації ФОП-єдинника 3-ї групи покажемо, як це зробити за допомогою сервісу Liga:REPORT.

Насамперед нагадаємо: підприємці-єдинники 1-ї – 3-ї груп, звітуючи про свою діяльність за 2017 рік, використовують єдину форму Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затверджену наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (зі змінами, внесеними наказом від 17.03.2017 р. № 369).

За словами податківців, уперше за оновленою формою підприємцям-єдинникам 3-ї групи потрібно було відзвітувати за 9 місяців 2017 року, а от підприємцям 1-ї та 2-ї груп ЄП вперше доведеться скористатися такою декларацією вже за результатами 2017 року (роз’яснення з розділу 107.08 «ЗІР»).

Зверніть увагу! За допомогою вказаної форми декларації можна не лише відзвітувати за поточні періоди, а й виправити помилки, зроблені у звітах за минулі періоди, коли звітували за старими формами (п. 50.1 ПКУ).

Нагадаємо: у загальному випадку звітним періодом для підприємців-єдинників 1-ї та 2-ї груп є календарний рік, а для групи 3 – квартал (п. 294.1 ПКУ).

Якщо ФОП-ЄП перейшов із загальної системи оподаткування, його перший звітний період на єдиному податку починається з 1-го числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому суб’єкт зареєструвався платником ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (п. 294.3 ПКУ).

При цьому у ФОПа-новачка, який хоче стати єдинником, перший звітний період на ЄП починається так (п. 294.4. ПКУ):

• для підприємців 1-ї та 2-ї груп ЄП – з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому підприємця зареєстровано платником ЄП, за умови, що новачок подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, у якому відбулася його держреєстрація;

• для підприємців 3-ї групи ЄП – з 1-го числа місяця, у якому відбулася держреєстрація, за умови, що новостворений суб’єкт подав заяву про обрання спрощеної системи не пізніше 10 календарних днів із дня держреєстрації.

На замітку! Для отримання довідки про доходи підприємці-ЄП мають право подати до ДФСУ декларацію за інший, ніж квартальний (річний), звітний період. Однак зауважте, що подання такої декларації не звільняє платника ЄП від обов’язку подати декларацію в строк, передбачений для квартального (річного) звітного періоду (п. 296.8 ПКУ).

Терміни подання декларації

Декілька слів варто сказати про строки подання. Загальне правило таке: підприємці-ЄП 1-ї та 2-ї груп подають декларацію протягом 60 к. дн., що настають за останнім календарним днем звітного року (пп. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ).

Простіше кажучи, за 2017 рік такі платники мають подати декларацію не пізніше 1 березня 2018 р.

Утім, як завжди, не без винятків: не вписуються в такий строк, зокрема, платники ЄП (1-ї та 2-ї груп), які:

1) перевищили протягом року граничний обсяг доходу (для 1-ї групи – 300 тис. грн, для 2-ї – 1,5 млн грн) (п. 291.4 ПКУ);

2) або самостійно перейшли на сплату ЄП за ставками, установленими для вищої групи (2-ї чи 3-ї).

Таким «винятковим» єдинникам декларацію слід подавати в строки, установлені для квартального звітного періоду. Квартальна декларація звільняє підприємців-ЄП 1-ї та 2-ї груп від обов’язку подавати декларацію в строк, установлений для річного періоду (пп. 296.5.1 ПКУ).

Хоча насправді, квартальні строки вказаним платникам «світять» в разі будь-якої зміни групи протягом року (див. роз’яснення з розділу 107.12 «ЗІР»).

Зверніть увагу! У квартальний строк підприємці 1-ї або 2-ї групи подають декларацію навіть тоді, коли допущено перевищення доходу в IV кварталі звітного року. Незважаючи навіть на те що період звітування зрештою збігатиметься з річним, декларацію доведеться все одно подати протягом 40 календарних днів після закінчення звітного періоду, а не 60.

Водночас ФОП-єдинники 3-ї групи звітують протягом 40 к. дн., наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ).

Таким чином, за підсумками 2017 року підприємці 3-ї групи ЄП подають декларацію не пізніше 9 лютого 2018 р.

Як заповнювати декларацію (для ФОП-ЄП 3-ї групи)

Тепер перейдімо до заповнення декларації на прикладі ФОП-ЄП 3-ї групи у сервісі Liga:REPORT.

Отже, для початку в розділі «Податкова звітність» знаходимо форму «квартальної» Податкової декларацiї платника єдиного податку – фiзичної особи – пiдприємця (як показано на рисунку нижче).

На замітку! Для розмежування (в електронному вигляді) за строком звітування використовуються дві форми Податкових декларацiй платника єдиного податку – фiзичної особи – пiдприємця: для «квартальників» (ФОП 3-ї групи) – F0103306, для «річників» (ФОП 1-ї та 2-ї груп) – F0103404.

податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи

Далі розпочинаємо заповнювати всі обов’язкові поля декларації, зважаючи на такі особливості:

• декларацію заповнюють наростаючим підсумком із початку звітного року (п. 296.7 ПКУ);

• одиниця виміру грошових показників – гривні з копійками (з двома десятковими знаками після коми);

• якщо даних для заповнення конкретного рядка декларації немає, у паперовому її варіанті ставлять прочерк, а в електронному – залишають незаповненим;

• доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками, відображають окремо (пп. 296.5.3 та 296.5.4 ПКУ).

• підставою для заповнення декларації є Книга обліку доходів або Книга обліку доходів і витрат (пп. 296.1.1 і 296.1.2 ПКУ).

Зверніть увагу! Відомості, які потрібно навести в службових полях 01 – 07, належать до обов’язкових реквізитів (п. 48.3 ПКУ).

податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи

Розділ I «Загальні показники підприємницької діяльності» заповнюють усі підприємці-ЄП незалежно від того, до якої групи вони належать.

Окремо варто зауважити, що в полі 08 «Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)», потрібно зазначати максимальну кількість працівників, які одночасно перебували в трудових відносинах із ФОП за будь-який із місяців звітного періоду (див. роз’яснення з розділу 107.08 «ЗІР»). При цьому не враховуються працівники, які (пп. 291.4.1 ПКУ):

• перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;

• у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку,

• призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зверніть увагу! Платники єдиного податку 1-ї групи в рядку 08 проставляють «0». Також рядок 08 буде з «0» і в тих платників єдиного податку 2-ї та 3-ї груп, які не мають найманих працівників і не співпрацюють з фізособами за цивільно-правовими договорами.

У полі 09 «Види підприємницької діяльності у звітному періоді» зазначають номер і назву (згідно з КВЕД-2010) для кожного з видів госпдіяльності (зокрема й, заборонені для єдинників), який підприємець фактично провадив у звітному періоді (див. роз’яснення з розділу 107.08 «ЗІР»).

Розділи ІІ та ІІІ в нашому випадку залишаються порожніми, оскільки їх передбачено для підприємців-ЄП на 1-й або 2-й групі.

декларація платника єдиного податку

Розділи IV та V потрібно заповнювати, не забуваючи про особливості, які розкриємо нижче.

Так, у рядку 05 «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %» необхідно вказати обсяг доходу ФОП – єдинників 3-ї групи (платників ПДВ), який оподатковується за ставкою 3 %.

Тут зазначають дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі відповідно до ст. 292 ПКУ.

До складу доходу також потрібно включити суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, і вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг) (п. 292.3 ПКУ).

Показник цього рядка переносять із графи 7 Книги обліку доходів і витрат.

У рядку 06 «Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %» указують обсяг доходу ФОП-єдинників 3-ї групи (неплатників ПДВ), який оподатковується за ставкою 5 % (ПДВ зараховано до складу єдиного податку).

Тут указують дохід, аналогічний до того, який використовується для заповнення р. 05 декларації.

Показник цього рядка беруть із графи 6 Книги обліку доходів.

Зверніть увагу! Розділ V не заповнюють платники єдиного податку, що подають декларацію для отримання довідки про доходи (з позначкою «довідково»).

Докладнішу інформацію, про те, як заповнювати решту рядків форм, можна знайти в зручних підказках «Картах звіту», що супроводжують форми декларації в сервісі Liga:REPORT.

податкова декларація платника єдиного податку

Розділ VІ заповнюють у разі, якщо платник податку самостійно виправляє помилки шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 ПКУ. У нашому випадку поля форми залишаємо порожніми.

Ось таким, власне, і є механізм заповнення декларації підприємця-єдинника 3-ї групи.

Вдалого Вам звітування із сервісом Liga:REPORT!

REPORT від ЛІГА:ЗАКОН – інноваційний і безпечний сервіс для подання електронної звітності та реєстрації ПН. Ось лише кілька причин, чому нас обирають професіонали:

– безпека: не потребує додаткових завантажень ПЗ та оновлень;

– мобільність: доступ до сервісу із будь-якого комп’ютера з виходом в мережу Інтернет;

– упевненість: Liga:REPORT інтегрована з найповнішою структурованою базою нормативно-правових актів України компанії ЛІГА:ЗАКОН, яка вже 26 років здійснює повноцінну правову підтримку бізнесу, влади та суспільства. Це дає змогу бухгалтерам безпосередньо в сервісі бачити потрібну інформацію. Автозаповнення, підтримка професіоналів ЛІГА:ЗАКОН у режимі 24/7, довідники “Контрагенти”, “Працівники”, “Номенклатура”, прості алгоритми й підказки під час заповнення, автоперевірка – усе це не лише заощаджує час, а й страхує бухгалтера від помилок під час заповнення звітності.

Корисна стаття?

Раді, що допомогли вам. Підпишіться на електронну розсилку новин з питань звітності. Ми не турбуватимемо вас частіше, ніж раз на 2 тижні.

Напишіть нам чому так сталося. Ми спробуємо вам допомогти.