Декларація з ПДВ – 2020: більше інформації про пільги

03.02.2020, 12:18

За матеріалами

Інтербух — медіа для бухгалтерів

(Коментар до наказу Мінфіну від 20.11.2019 р. № 488, далі – Наказ № 488)

Невпинно збігають останні дні січня, і вже скоро бухгалтера чекає заповнення декларації з ПДВ за січень 2020 року, яку вперше подаватимемо за оновленою формою (див. повідомлення податківців на офіційному сайті ДПСУ l). Пам’ятаємо, що гранична дата подання такої декларації – 20.02.2020.

Платники ПДВ – єдинники, які звітують з цього податку раз на квартал, вперше декларацію за новою формою подаватимуть, звітуючи за І квартал 2020 р.

Пригадаємо: головною причиною оновлення ПДВ-звітності стало скасування з 01.01.2020 Звіту про суми податкових пільг. З цієї дати облік податкових пільг з ПДВ контролери повинні здійснювати на підставі податкової звітності. Тому Мінфін Наказом № 488 вніс відповідні зміни до форм ПДВшної звітності та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 (далі — Порядок № 21). Наказ № 488 набрав чинності з 01.01.2020 (див. його п. 5).

Загалом зміни сконцентрувалися у формах:

— податкової декларації з ПДВ (особливо у її додатку Д6);

— Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – Уточнюючий розрахунок);

— Розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (далі – Розрахунок отримувача послуг – неплатника ПДВ).

Звісно, не обійшлося без косметичних правок, зупинятися на яких ми не будемо.

Нові рядки декларації з ПДВ

За минулі новорічні свята декларація з ПДВ трішки погладшала. Вона збільшилася на три нових рядки.

Зокрема, тепер показник рядка 2, де фігурують операції з вивезення товарів за межі митної території України, розписують у розрізі: операцій, що обкладаються нульовим податком, та операцій, звільнених від ПДВ (див. фрагмент 1).

Фрагмент 1

2

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

х

х

2.1

операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

0

2.2

операції, що звільнені від оподаткування

х

Раніше операції з вивезення товарів за кордон, звільнені від ПДВ, включали до загального казана безПДВшних постачань у рядку 5 декларації. До речі, у рядка 5 також з’явився новий сусід – рядок 5.1 (див. фрагмент 2).

Фрагмент 2

5

Д6

Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

х

5.1

Д6

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

х

Як бачимо, у свіжоспеченому рядку 5.1 окремо виділяють із показника рядка 5 обсяги операцій, які звільнено від оподаткування згідно з р. V ПКУ, підрозділом 2 р. XX ПКУ та міжнародними договорами (угодами)).

Чим принципово відрізняються між собою пільгові постачання з нових рядків 2.2 та 5.1 декларації з ПДВ?

Пільги з рядка 2.2 декларації з ПДВ важко назвати преференціями. Бо коли б їх не було, то платник, користуючись загальними правилами, під час вивезення товарів скористався б нульовою ставкою ПДВ, і все одно нічого не сплатив би до бюджету. При цьому, він мав би право на податковий кредит і бюджетне відшкодування. А користуючись пільгою, платник втрачає таке право.

Інша справа – пільги з рядка 5.1, що дають змогу ПДВшнику не сплачувати податок до бюджету. Мабуть, тому обсяги пільг із рядка 5.1 беруть участь у розрахунку суми пільг з ПДВ у додатку Д6, тоді як показник із рядка 2.2 не враховується в таких розрахунках.

Уточнюючий розрахунок

У формі Уточнюючого розрахунку відбулися синхронні зміни, тобто з’явилися нові рядки 2.1, 2.2 та 5.1. И це логічно, адже в цьому документі дублюються всі рядки з декларації.Додаток Д6

Назва додатка 6 до декларації з ПДВ нині звучить так: «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)».

Даний додаток тепер виконує нову (додаткову) роль – Звіту про ПДВшні пільги. Тому змінилася структура додатка. Раніше було дві таблиці, тепер їх три:

— таблиця 1 «Операції, що не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України»;

— таблиця 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг»;

— таблиця 3 «Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Як і раніше, у таблиці 1 розписують у розрізі пунктів/підпунктів/статей ПКУ обсяги:

— операції, що не є об’єктом оподаткування;

— операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг із місцем постачання за межами митної території України за п.п. 186.2 та 186.3 ПКУ.

А от обсяги звільнених від ПДВ операцій перекочували з таблиці 1 у графу 5 нової таблиці 2.

Докладніше зупинимося на новій таблиці 2 і алгоритмі її заповнення, якому присвячено новий р. V1 у Порядку № 21.

Таблицю 2 заповнюють у разі здійснення у звітному періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від ПДВ. Для наочності наведемо форму таблиці 2 нижче:

Фрагмент 3

(грн)

№ з/п

Найменування податкової пільги3

Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)4

Сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги

Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг**

20 %

7 %

0 % / звільнені

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Усього***

Графи 2 і 3 таблиці 2

Дані для заповнення цих граф беруть із довідників пільг, що діють на дату подання декларації. Нині чинні Довідники 95/1 та 95/2. У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 додатка Д6 проставляють умовний код «99999999».

Імовірно, таким кодом доведеться скористатися, коли новоспечена пільга ще не встигла потрапити у довідники пільг.

Графи 4 таблиці 2

Тут уписують не сплачені до державного бюджету суми ПДВ за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування. Їх розраховують за формулою, наведеною в п. 3 р. V1 Порядку № 21:

∑ПП = Vпост.зв. х 20 % — (Vприд. з ПДВ20 % +Vприд. з ПДВ7 % + Vприд. з ПДВ0 %/зв.) х 20 %,

∑ПП — сума ПДВ, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги;

Vпост.зв. — обсяги постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від ПДВ (із р. I «Податкові зобов’язання» декларації (або уточнюючого розрахунку));

Vприд. з ПДВ 20% — обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) за ставкою 20%, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (р. V ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на які платником нараховано компенсувальні податкові зобов’язання за п. п. 198.5 і 199.1 ПКУ;

Vприд. з ПДВ 7% — обсяги придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування вхідного ПДВ, нарахованого (сплаченого) за ставкою 7%, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (р. V ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)), та на які платник нарахував компенсувальні податкові зобов’язання за п. п. 198.5 і 199.1 ПКУ;

Vприд. з ПДВ 0%/зв. — обсяги придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0%, які використані в операціях, звільнених від ПДВ (р. V ПКУ, підрозділ 2 розділу XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)).

Зауважте

Не враховують у такому розрахунку обсяги операцій з придбання товарів/послуг та необоротних активів на митній території України у неплатників ПДВ, навіть якщо вони використані у звільнених від ПДВ операціях (п. 3 р. V1 Порядку № 21).

До 01.01.2020 суми ПДВ, не сплачені до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, визначали за порядком, затвердженим наказом ДПАУ від 29.03.2011 р. № 167 (втратив чинність). За цим документом до податкових пільг з ПДВ з метою складання Звіту про податкові пільги зараховували не лише звільнення від ПДВ для постачань на митній території України (як зараз), а й застосування ставок ПДВ 0% та 7%.

Утім чинний алгоритм розрахунку суми пільг свідчить, що постачання за меншою, ніж основна, ставкою ПДВ для цілей заповнення додатка Д6 не вважається податковою пільгою. Очевидно, це стало причиною переведення до нечинних роз’яснення з категорії 101.27 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua), в якому застосування 7% ставки ПДВ податківці називали податковою пільгою.

Графи 5 таблиці 2

У цій графі у розрізі пільг зазначають обсяги звільнених від ПДВ операцій з постачання товарів/послуг.

Зауважте

Із наведеної вище формули випливає, що тут фігурують виключно пільгові обсяги постачань на митній території України. Тобто показник підсумкового рядка цієї графи має збігатися з показником у рядку 5 декларації. Тоді як обсяги звільнених від ПДВ операцій із вивезення товарів за межі України (рядок 2.2 декларації) сюди не потрапляють.

У графи 6 – 8 таблиці 2 вписують обсяги придбання товарів/послуг, які придбано в поточному та попередніх звітних періодах і використано в пільгових операціях у поточному звітному періоді.

У таблиці 3 (розрахунок показників, за якими підприємства (організації) відносяться до підприємства (організації) осіб з інвалідністю) — тільки косметичні зміни.

Із додатка Д6 до рядка 5 декларації з ПДВ слід перенести суму підсумкових значень показників із:

— рядка «Усього» таблиці 1;

— рядка «Усього» графи 5 таблиці 2.

Водночас до рядка 5.1 декларації з ПДВ перекочує лише показник рядка «Усього» графи 5 таблиці 2 додатка Д6.

Розрахунок ПДВ отримувача нерезидентських послуг — неплатника ПДВ

У разі придбання у нерезидентів (у т. ч. у їх постійних представництв), не зареєстрованих платниками ПДВ, послуг із місцем постачання на митній території України, особою, відповідальною за нарахування та сплату до бюджету ПДВ з таких послуг, є отримувач послуг(п. 180.2 ПКУ). Звітують про такі суми податку отримувачі послуг – неплатники ПДВ за допомогою Розрахунку (п. 208.4 ПКУ).

З 01.01.2020 такий Розрахунок отримувачі нерезидентських послуг – неплатники ПДВ можуть подати з позначкою «Звітний новий» або «Уточнюючий». Тобто нова форма Розрахунку дає можливість виправляти помилки в раніше задекларованих показниках цього звіту.

Пригадаємо

Для уточнення показників Розрахунку отримувачам нерезидентських послуг до 01.01.2020 доводилося користуватися роз’ясненням з категорії 101.25 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua) (нині переведено до неактуальних), де контролери пропонували виправляти помилки в Розрахунку шляхом подання до контролюючого органу:

— нового Розрахунку (з урахуванням строків давності зі ст. 102 ПКУ), у якому слід було відобразити суму різниці між раніше задекларованими помилковими показниками та правильними (дійсними) показниками, а також слід було відповідно до вимог пп. «а» п. 50.1 ПКУ сплатити суму недоплати і штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого Розрахунку;

— пояснювальної записки у довільній формі.

Тепер для виправлення помилок у формі Розрахунку з’явився розділ II «Розрахунок уточнення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок». Тут указують відповідні показники з урахуванням уточнення за звітний період, що уточнюється. А саме:

— у графах 2 – 7, 10 відображають відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до Розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графи 7, 10 вписують відповідні показники граф 8, 11 останнього уточнюючого Розрахунку, який подавався до Розрахунку за звітний період, що уточнюється;

— у графах 8, 11 фіксують відповідні виправлені показники;

— у графах 9, 12 відображають суму помилки (абсолютне значення).

Якщо внаслідок допущеної помилки в Розрахунку було занижено податкові зобов’язання минулих періодів, отримувачу нерезидентських послуг доведеться самостійно нарахувати і сплатити штраф у розмірі 3% суми недоплати податку до бюджету. Суму штрафу зазначають у графі 12 спеціального рядка «Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв’язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення графи 12)».

Суму недоплати і штрафу перераховують до бюджету до подання уточнюючого Розрахунку.

Ольга КЛЕБАН,

експерт з обліку та оподаткування

Онлайн-сервіс Liga:REPORT – це сучасний,  швидкий та простий інструмент для подання звітності до усіх держорганів.

Підприємці обирають Liga:REPORT тому що:

  • легко складати та подавати звіти до ДФС, ПФУ та Статистики навіть для неспеціалістів
  • доступ онлайн звідусіль
  • чат-підтримка
  • усі необхідні звіти в обраному
  • однакова ціна для ФОП-платників і неплатників ПДВ
  • миттєва онлайн-оплата
  • перевірка розрахунків із бюджетом

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі