Як звітувати до Держстатистики за формою № 9-сг (добрива та пестициди)?

30.11.2018, 09:18

Марина Лисак,

начальник управління обробки даних статистики

сільського господарства та навколишнього середовища

Головного управління статистики у Київській області.

 

Звіт державного статистичного спостереження за формою № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» подають сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом продукції рослинництва і мають у власності та/або користуванні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь та більше.

Звіти подають до Головного управління статистики у Київській області або до його відокремлених підрозділів у районах окремо щодо кожного адміністративного району, у якому здійснюється діяльність, не пізніше 2-го грудня. У 2018 році останній день подання переноситься на 3 грудня.

Звіти можна подавати в електронному вигляді, поштою або нарочно (телефони й адреси підрозділів Головного управління статистики у Київській області та інша інформація містяться тут: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua).

Під час заповнення адресної частини електронного звіту важливо правильно вказувати код території (КОАТУУ) – фактичну адресу, тобто адресу здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (за місцем розташування земельних ділянок). Якщо діяльність здійснюється в різних районах чи областях, звіти подають окремо щодо кожного району. Під час заповнення звітів необхідно: увійти до Довідники→Картка підприємства→Додатково→; обрати поле «Код території за КОАТУУ»; відкрити Довідник та обрати правильний Код території (КОАТУУ): Київська область (32), район, сільська рада, село – остання цифра коду має бути відмінна від нуля; зберегти внесені дані до Картки підприємства, натиснувши кнопку «зберегти». Лише після цього можна створювати новий звіт (не копіювати!), заповнити дані й надіслати. Далі, якщо потрібно заповнити ще один звіт щодо іншої території, необхідно спочатку повторити процедуру зміни КОАТУУ.

 

Зверніть увагу, що у 2018 році запроваджено нову форму бланка. Інформація щодо використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур складається на бланку за формою, затвердженою наказом Держстату від 30.08.2017 р. № 242.

Під час складання звітів необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо заповнення форми № 9-сг (річна) від 30.08.2017 та Переліком видів засобів захисту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур, затвердженим 14.02.2018. Зазначені документи в електронному форматі розміщено на офіційному веб-сайті Держстату в розділі «Для респондентів» / «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2018 рік» / «Економічна діяльність» / «Сільське, лісове та рибне господарство»: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2017/242/9_sg_17.zip;

http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2018/roz_2018/roz_9_sg_18.zip;

http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2018/roz_2018/perk_9_sg_18.zip.

Показники форми характеризують фактичні обсяги засобів захисту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур (мінеральних та органічних добрив, матеріалів для підвищення родючості ґрунтів, пестицидів), використаних під урожай звітного року, та площі сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, оброблені цими засобами. Обсяги внесених засобів і площу, яку було оброблено добривами та пестицидами у звітному році під урожай наступного року, у звіті не враховують.

Зверніть увагу: одиниці виміру показників у бланку за формою № 9-сг (річна) різноманітні.

Якщо потрібної назви використаного пестициду немає в Переліку видів засобів захисту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур, то код і назву у графах 2 – 3 розділу 3 вказують за іншим аналогічним засобом, який має аналогічну активну речовину та її вміст в одиниці маси засобу, який можна знайти у графах 4 – 5 зазначеного Переліку, що передбачено Роз’ясненнями.

Площу сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, яку було оброблено добривами та пестицидами під урожай звітного року, розраховано як різницю між посівною площею сільськогосподарської культури та площею тих ділянок, які взагалі не оброблялися. Розмір цієї площі не перевищує уточнену посівну площу відповідної сільськогосподарської культури / загальну площу багаторічних насаджень, яку характеризує форма № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», за винятком випадків, коли на одній і тій самій площі було проведено повторні посіви або за наявності міжрядних посівів сільськогосподарських культур.

У кінці звіту обов’язково ставить підпис керівник (власник) та/або особа, відповідальна за достовірність наданої інформації, і вказуються номери телефону, за яким з Вами можна зв’язатися.

У разі подання звітності в електронному вигляді із запізненням, не за місцем здійснення діяльності чи з помилками на Вашу адресу надсилається 2-а та 3-я квитанції з повідомленням. У такому випадку потрібно звернутися до відповідного територіального підрозділу статистики. Якщо виявили помилку вже після подання звіту, можна надати виправлений звіт, але краще це зробити до закінчення строку розробки державної статистичної звітності й повідомити про це.

Спецвипуск «Сільське господарство» вже доступний для читачів «Інтерактивна Бухгалтерія».

  • Дотації;
  • Облік оренди землі за МСФЗ 16;
  • Облік в тваринництві і рослинництві;
  • Оплата праці;
  • Заповнення додатку Д9 до ПДВ-декларації;

та ще багато корисної інформації щодня для передплатників видання тут –http://bit.ly/2E2VPA9

Ще не читач видання «Інтерактивна бухгалтерія»? Замовляйте тестовий доступ, і вже за 2 хвилини зможете оцінити переваги сервісу №1 для бухгалтера.

  • Категорії новин
  • Останні новини
  • Будьте в курсі