Як звітувати до Держстатистики за формою № 29-сг (річна) у 2018 році

30.11.2018, 08:46

Марина Лисак,

начальник управління обробки даних статистики

сільського господарства та навколишнього середовища

Головного управління статистики у Київській області

 

До 3 грудня сільгосппідприємства, що займаються виробництвом продукції рослинництва, мають подати звіт державного статистичного спостереження за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду». Цю форму мають заповнювати компанії, які мають у володінні та/або користуванні:

 • від 1 га сільськогосподарських угідь
 • або не менше ніж 0,5 га посівних площ під овочами, баштанними культурами, ягідниками у відкритому ґрунті
 • або не менше ніж 0,1 га площ закритого ґрунту.

Звіти подають до Головного управління статистики в Київській області або до його відокремлених підрозділів у районах окремо по кожному адміністративному району, у якому провадиться діяльність, не пізніше за 2 грудня. У 2018 році останній день подання переноситься на 3 грудня.

Подати звіти можна в електронному вигляді, поштою або нарочно (телефони й адреси підрозділів Головного управління статистики в Київській області та інша інформація є тут: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua).

Заповнюючи адресну частину електронного звіту, важливо правильно вказати код території (КОАТУУ) – фактичну адресу, тобто адресу провадження діяльності, щодо якої подається звіт (за місцем розташування земельних ділянок). У разі провадження діяльності в різних районах чи областях звіти належить подавати окремо по кожному району.

Для уникнення помилки під час заповнення звітів потрібно: увійти в Довідники → Картка підприємства → Додатково →; обрати поле «Код території за КОАТУУ»; відкрити Довідник та обрати правильний код території (КОАТУУ): Київська область (32), район, сільська рада, село – остання цифра коду має бути відмінна від нуля; зберегти внесені дані до Картки підприємства, натиснувши кнопку «Зберегти». Лише після цього можна створювати новий звіт (не копіювати!), заповнити дані та надіслати. Потім, якщо треба заповнити ще один звіт за іншою територією, спочатку необхідно повторити процедуру зміни КОАТУУ.


У сервісі Liga:REPORT потрібно увійти в Довідники → відкрити розділ КОАТУУ, де міститься перелік кодів, та обрати правильний код території.


Інформацію щодо виробництва сільськогосподарських культур за 2018 рік складають на бланку форми № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», затвердженому наказом Держстату від 06.07.2018 № 133.

Під час складання звітів потрібно керуватися Роз’ясненнями щодо форми № 29-сг (річна) від 17.07.2017. Бланки та Роз’яснення в електронному форматі розміщено на офіційному веб-сайті Держстату в розділі «Для респондентів»/«Альбом форм державних статистичних спостережень на 2018 рік»/«Економічна діяльність»/«Сільське, лісове та рибне господарство»: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2018/133/29_sg_rich_18.doc;

http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2017/roz_2017/roz_29_sg_17.zip.

Інформація щодо показників форми, формату їх представлення, арифметичних контролів і розрахункових даних міститься на бланку форми та в Роз’ясненні.

Перед поданням обов’язково перевірте звіт:

 • звірте всі арифметичні контролі, вказані в бланку форми;
 • порівняйте показники в графі 1 підрозділів 1.1 – 1.4, тобто уточнену посівну площу сільськогосподарських культур, із показниками форми № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», з урахуванням посівів пізніх культур під урожай поточного року (літні посадки) і змін у господарському використанні посівів;
 • порівняйте графу 1 підрозділів 1.1 – 1.4 з графою 2. Візьміть до уваги, що графа 2 характеризує площі збирання врожаю з урахуванням площі повторних (післяжнивних), проміжних, міжрядних (ущільнених) посівів, площі, на яких буде зібрано продукцію після 1 грудня звітного року, площі, які були визнано загиблими, але фактично на них було проведено збирання врожаю, площі самосіву (падалиця), а тому дані в цій графі можуть перевищувати дані графи 1. Утім, зазвичай графа 2 менша від графи 1 за рахунок непересіяних площ загиблих посівів;
 • у графі 5 підрозділу 1.1 і графі 4 підрозділів 1.2 – 1.4 треба вказати зібрану площу на землях, які фактично поливались у звітному році;
 • графи 3, 4 і 6 підрозділу 1.1 і графи 3 і 5 підрозділів 1.2 – 1.4 «обсяг виробництва» поділіть на графи 2 і 5 підрозділу 1.1 та 2 і 4 підрозділів 1.2 – 1.4 «площа зібрана» – отримана врожайність сільськогосподарських культур (центнери з 1 га) має бути достовірна;
 • порівняйте показники звіту з відповідними показниками звіту за формою № 37-сг (місячна) на 1 листопада – зменшення бути не повинно;
 • перевірте, чи заповнено показники в рядку 7000 «Культури сільськогосподарські», розділі 6 «Посів озимих культур під урожай наступного року» та розділі 7 «Проведення агротехнічних робіт».

Наприкінці звіту обов’язково потрібно поставити підпис керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, і вказати номер телефону, за яким із Вами можна зв’язатися.

Якщо маєте сумніви чи побоювання щодо подання державної статистичної звітності – прочитайте законодавство, зокрема статті 18 та 21 Закону України «Про державну статистику»: респонденти зобов’язані безкоштовно в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію. Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується лише для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, заборонено. Але порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, установлену статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі подання звітності в електронному вигляді із запізненням, не за місцем провадження діяльності чи з помилками на Вашу адресу буде надіслано 2-гу й 3-тю квитанції з повідомленням. У такому випадку потрібно терміново звернутися до відповідного територіального підрозділу статистики.

З будь-якими питаннями щодо подання звітності звертайтеся до фахівців за роз’ясненнями. Якщо виявили помилку вже після подання звіту, можна подати виправлений звіт, але про це варто повідомити та краще зробити до закінчення терміну розроблення державної статистичної звітності.

Спецвипуск «Сільське господарство» вже доступний для читачів «Інтерактивна Бухгалтерія».

 • Дотації;
 • Облік оренди землі за МСФЗ 16;
 • Облік в тваринництві і рослинництві;
 • Оплата праці;
 • Заповнення додатку Д9 до ПДВ-декларації;

та ще багато корисної інформації щодня для передплатників видання тут –http://bit.ly/2E2VPA9

Ще не читач видання «Інтерактивна бухгалтерія»? Замовляйте тестовий доступ, і вже за 2 хвилини зможете оцінити переваги сервісу №1 для бухгалтера.

 • Категорії новин
 • Останні новини
 • Будьте в курсі